Cornelis van der Wal nei it ynternasjonale poëzijfestival Transpoesie

Foar de alfde kear wurdt yn Septimber yn Brussel it Transpoesie Poëzijfestival organisearre. Nei Janneke Spoelstra (2018), Elmar Kuiper (2019) en Nyk de Vries (2020) sil Fryslân dit jier fertsjintwurdige wurde troch Cornelis van der Wal. Hy sil op 26 septimber in optreden fersoargje, op de Europeeske Dei fan ’e Talen.

In sjuery besteande út Alex Riemersma (adviseur taalbelied by de Provinsje Fryslân en lektor oan NHL Stenden), Janneke Spoelstra (Fryske Akademy) en Ammerins Moss-de Boer (It Skriuwersboun) hawwe út seis opjeften de dichter Cornelis van der Wal keazen mei syn gedicht ‘Snie is in died fan ferset’. Syn ynstjoering waard troch de sjuery typearre as in melodieus gedicht dat it tema op aktuele wize byldzjend ta utering bringt troch it iensume, kâlde mar ek needsaaklike fan ferset en protest mei wurden te beskriuwen dy’t alle sintugen op skerp sette, en dat by elke lêzing wer wat nijs jout om oer nei te tinken.

Cornelis van der Wal (Ljouwert, 28 jannewaris 1956) is in Frysk skriuwer en dichter. Hy publisearre sân dichtbondels. Mei syn earste bondel In nêst jonge magneten wûn hy yn 1993 de Fedde Schurerpriis. Yn 2019 waarden oersettingen fan seis fan syn gedichten yn it renommearre Deenske tydskrift Hvedekorn publisearre.

Cornelis van der Wal

Nei boek Tonko Ufkes: De weg dreumen

Oetgeverij Het Drentse Boek van het Huus van de Taol hef op 29 april de verhalenbundel De weg dreumen van de Grunneger schriever Tonko Ufkes prissenteerd. In 2015 kwam ok al een boek van Ufkes oet bij de Drentse oetgeverij.

Achter de Coendersborg in Nuis hej een mooi beschut terras. Hier mus het gebeuren met een klein groepie, allen femilie en vrienden. De boekprissentasie gung aans. Het regende helderop en dus stun Tonko dreug in de muziekkoepel en de gasten met paraplu’s in de tuun van de Coendersborg. Het wur een bezundre boekpresentasie. Tonko Ufkes gaf de eerste exemplaren van De weg dreumen an Marleen Diepeveen, Melle Hijlkema en Baukje Bloemert.

Grunneger Tonko Ufkes is verhalenverteller. Dat döt hij al heel lang en altied in de taal van de streek waor hij geboren is, het Westerkwartiers. In zien neie verhalenbundel De weg dreumen lat Ufkes zien dat hij as schriever niet stil is blieven staon. Tonko Ufkes schref veurnamelijk verhalen. Tot veur kort waren die verhalen kört en keus de schriever onderwarpen die zich daorveur leenden; vaak met een wat weemoedige inslag en een onderliggend verlangen naor (fysiek) contact. Maor in zien neie bundel hef Tonko Ufkes deels minder bekende paden keuzen. Der bint langere verhalen in te vinden, en ok de onderwarpen bint gevarieerder. Zien liefde veur de zee en veugels is hij niet kwiet, en een zekere fascinatie veur vrouwen evenmin. Mar daornaost lat hij zien dat hij ok weg wet mit een speulse maniere van een echt toneelstuk, of een quasi vraog en antwoordverhaal.
Met De weg dreumen hef Tonko Ufkes zien vaste plek in de noordelijke schrieverswereld bewezen.


De weg dreumen is te koop in de boekhandel en op de webshop van het Huus van de Taol veur € 12,50. De vörmgeving van het boek is daon deur Wouter van Tilborg.

Online lezing ‘Het Papiaments Vandaag en Morgen’ – Ata mi aki! Mi t´ei pa keda!

Op 16 mei organiseert Stichting SPLIKA een interessante lezing over de ontwikkeling van het Papiaments door dr. Joyce pereira.

Op 15 november 2018 promoveerde mevrouw Joyce Pereira, geboren op Curaçao en opgegroeid op Aruba, aan de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) op het proefschrift “Valorization of Papiamento in Aruban society and education, in historical, contemporary and future perspectives”.


De lezing zal online plaatsvinden via Zoom, op 16 mei van 19:00-20:00 uur Nederlandse tijd of 13:00-14:00 uur Antilliaanse tijd. Aanmelden kan via deze link.

Rapporten NPLD oer regionale talen of minderheidstalen en de EU.

It Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) hat twa rapporten útbrocht oer regionale talen en minderheidstalen (RML) yn de Europeeske Uny, mei in praktyske analyze fan de tagonklikheid fan EU-programma’s en in analyze fan guon administrative oerienkomsten oer it brûken fan RML yn Spanje en it FK.

Accessibility for Regional or Minority Languages to EU programmes. A practical assessment represents a first attempt to investigate how funding opportunities for RMLs have been used and allocated over the period 2014-2020. It is the joint result between the Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning, hosted by the Fryske Akademy, and the Directorate-General for Language Policy of the Government of Catalonia, with the financial support of the European Network to Promote Linguistic Diversity.

Analysing the EU agreements with Spain and the UK on the use of Regional or Minority Languages. A practical assessment aims to evaluate certain agreements to see how (in)effective these have been. The report also explores the possibilities of expanding these agreements to other RMLs in other Member States. The report has been developed by researchers from the University of Barcelona and coordinated by the Directorate-General for Language Policy of the Government of Catalonia, with the financial support of the European Network to Promote Linguistic Diversity.

Mear ynformaasje en de rapporten
binne te finen op de webside fan it NPLD.

Huus van de Taol komp met Drentse sprekersbaank

Umdat het niet altied makkelk is um een Drentstaolige spreker te vinden veur een trouwerij, oetvaort of bijienkomst komp streektaolorganisatie het Huus van de Taol met een sprekersbaank. In ien overzicht ziej wie aj vraogen kunt. Ok stiet er waor, wanneer en waorover ze spreekt.

Der staot nou 19 sprekers op, maor elkenien die as Drentstaolig spreker warkt kan zuch melden bij het Huus van de Taol veur een plekkie in de sprekersbaank. Veur de streektaolorganisatie was het een logische keuze um wat ruumte vrij te maken veur Drentstaolige sprekers. Directeur Renate Snoeijing: “Nou is der íen stee waor Drentstaolige sprekers te vinden bint, dat scheelt de zuker een bult tied.”

Een vermelding op de sprekersbaank is gratis en de contacten tussen zuker en sprekers gebeurt zonder tussenkomst van het Huus van de Taol. Sprekers levert zölf heur tekst an en bint daormet zölf verantwoordelijk veur heur informatie.

webstee: https://www.huusvandetaol.nl/sprekers/

Finalisten Drèents Liedtiesfestival 2021 bekend

Veur de negende maol organiseert Stichting REUR het Drèents Liedtiesfestival. Dit songfestival zörgt der veur dat der een brieder anbod komp van neie Drèentstaolige kwaliteitsmeziek.

Stichting REUR mak zuch stark veur de Drèentstaolige meziekcultuur in de bredte en wil ansluting kriegen van het Nedersaksisch en Drèents bij aandere (inter-)nationale minderheidstaolen. Stichting REUR ruup dit jaor ruup alle mezikaanten en tekstschrievers weer op um heur beste mezikale bien veur te zetten en liedties in te sturen. Nao het sluten van de inzendtermien hef een beoordielingskemmissie 34 inzendings beoordield en de oeteindelke finalisten oetkeuzen.

De finalisten van het DLF21 bint:

TitelArtiestTekstMeziek
As ik ‘t wachten kan Rick Hilberts Rick Hilberts Rick Hilberts
Vuul (oh oh oh) Jolien Wonink-DijkstraJolien Wonink-Dijkstra & Hilko Stoffers Erik Koerts, Robin Muilwijk & Hilko Stoffers
Met zien twee Jaap Lamfers & Marianne Veenstra Geert Leurink & Harro Wimmenhove Geert Leurink & Harro Wimmenhove
Dichter tot de kern Maurice Mulderij Maurice MulderijMaurice Mulderij
Waarm bie de kachel Lilian van Lottum Rosalie Meijer, Robin Muilwijk Rosalie Meijer, Robin Muilwijk
Waj zien is waj kriegen Dennis Hendriks Roy Keuter, Rowdy PrinsRoy Keuter, Rowdy Prins
Jij heurt bij mij Boes & Boels Hilko Stoffers & Harmen Boels Hilko Stoffers & Harmen Boels
Mag ik weer in huus? Skroetbalg Sander BroersmaSkroetbalg
Dreuge worst met kaviaar GERS (Gerwin Jutstra) Gerwin JutstraGerwin Jutstra
Wiezers van de klok Anna Jents Sophie van Os & Robin MuilwijkRobin Muilwijk

De finale van het Drèents Liedtiesfestival is op -Hemelvaortsdag- 13 mei 2021 in het ATLAS Theater in Emmen en wordt LIVE oetzunden op RTV Drenthe. Leon Moorman -winnaar van DLF19- komp zien winnende liedtien ‘Knooin’ nog een maol zingen en zal de pries deurgeven an de winnaar van de 2021-editie. De winnaar van de finale wint een geldbedrag van € 2000,- um te besteden an het opnimmen en oetbrengen van zien of heur winnende liedtien.

Lancering website Platform Nedersaksisch in de Meertmaond – Streektaolmaond

Nu de wereld een stuk kleiner is geworden door corona, waarderen we de omgeving om ons heen meer. Want hoe uniek is het dat noordoost Nederland niet alleen zijn eigen Nedersaksische streektalen heeft, maar ook zijn eigen cultuur, geschiedenis, gebruiken en mentaliteit? Daar moeten we zuinig op zijn en er nog meer mensen van laten genieten. Precies daarvoor is Platform Nedersaksisch opgericht: om te inspireren, te motiveren en te verbinden. De website www.nedersaksisch.com gaat 30 maart online.

Haal de Nedersaks in jezelf naar boven!

Van Groningen tot Twente en van Stellingwerf tot de Achterhoek: in het noorden en oosten van Nederland wordt een unieke taal gesproken: het Nedersaksisch. Elk gebied heeft zijn eigen varianten, denk aan het Gronings, Stellingwerfs, Drents, Twents, Sallands, Veluws en Achterhoeks. Maar niet alleen deze unieke zelfstandige taal verbindt het noorden en oosten van ons land. Er heerst ook een unieke cultuur, met een rijke geschiedenis. Het Nedersaksisch leeft in prachtige streektaalliedjes, door mooie historische gebouwen, in unieke landschappen en op festivals als de Zwarte Cross. In het Nedersaksische taalgebied heerst een mentaliteit van naoberschap en aanpakken, van omkijken naar elkaar en denken in mogelijkheden, niet in grenzen.

Initiatieven

Dat Nedersaksische gevoel, met zijn eigen taal en cultuur, is iets om trots op te zijn. Om te behouden, te stimuleren en uit te dragen. Daar zet Platform Nedersaksisch zich voor in. Als aanjager, inspirator en verbinder, op maatschappelijk en economisch vlak, binnen kunst en cultuur, onderwijs, de samenleving en het openbaar bestuur. Hier zijn al tal van voorbeelden van. Denk aan een kinderboek waarin de dieren tokken en tjilpen in het Drents, een gedichtenwedstrijd in het Nedersaksisch, een spotifylijst met Nedersaksische streektaalliedjes, de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book, een raadsvergadering die in het Stellingswerfs wordt gehouden en nog veel meer.
Nedersaksisch oergevoel

Op de nieuwe website vind je deze en nog veel meer informatie over het Nedersaksisch en de verschillende taalgebieden. Ook is het een plek waar je je kunt laten inspireren, netwerken, eigen Nedersaksische projecten kunt promoten, expertise op kunt vragen en de samenwerking kunt zoeken bij het ontplooien van nieuwe initiatieven die met het Nedersaksisch te maken hebben. Zo omarmen we samen het Nedersaksische oergevoel, dragen dat met trots uit en geven het een eigentijdse plek binnen de samenleving. Haal jij ook de Nedersaks in jezelf naar boven?

BabelAR: in meartalige game foar elke klasse

De game BabelAR wurdt hjoed lansearre troch it Erasmus+ projekt VirtuLApp, dat Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen koördinearret. It doel fan BabelAR is om learlingen de wearde fan harren (thús)talen sjen te litten en om harren taalkennis te aktivearjen. Fierder makket it learkrêften bewuster fan meartaligens yn de klasse en fan de wearde fan meartalich ûnderwiis. Yn de kommende wiken nûget VirtuLApp skoallen en learkrêften út om de game del te laden en te spyljen yn de #BabelARchallenge. 

Mear ynformaasje oer BabelAR en de #BabelARchallenge is te finen www.virtulapp.eu

Game

De game BabelAR is it nijste ynstrumint ûntwikkele troch VirtuLApp (Virtual Language App). BabeLAR is makke foar bern tusken de 7 en 12 jier âld, en is fergees te ferkrijen op tastellen mei iOS of Android. Yn de Augmented Reality (AR) game sille learlingen mei-inoar wurkje. Se hawwe harren taal/talen en taalkennis nedich om it wêzentsje Babel te helpen, dat spitigernôch al syn taalkennis kwyt rekke is. Standert-, minderheids- migrante- en kurrikulumtalen binne ferwurke yn de game, dy’t spile wurde kin mei fjirtjin talen, ek it Nederlânsk en it Frysk. Babel nimt net allinne de learlingen mei op in tale-aventoer, mar ek nei trije wrâlden yn Augmented Reality. Yn ien sa’n wrâld rint in swarm bisten oer de flier fan it klasselokaal. Learlingen dy’t de game al spile hawwe wiene tige entûsjast.

#BabelARchallenge

Der is mear om entûsjast oer te wêzen, want VirtuLApp nûget skoallen en learkrêften út om mei te dwaan oan de #BabelARchallenge. De earste 25 dielnimmers ûntfange in presintsje en de winner fan de #BabelARchallenge kriget in kadobon fan €150. Om diel te nimmen sille learkrêften in orizjinele en kreative fideo meitsje fan harren sels en harren learlingen dy’t de game BabelAR spylje. De #BabelARchallenge hat plak oant en mei 5 maaie. 

VirtuLApp

VirtuLApp in trijejierrich projekt yn it troch de Europeeske Uny betelle Erasmus+ programma en wurdt koördinearre troch Mercator Europeesk Kennissintrum, dat ûnderbrocht is by de Fryske Akademy. Projektpartners binne ATiT (België), LUCA School of Arts (België), Trinity College Dublin (Ierlân) en Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Spanje).