Aginda

April

12 aprilStart kursus proazaskriuwen onlineTresoar
15 aprilOnline workshop TryaterTryater
15 aprilFergetten wurdenOmrop Fryslân/
Afûk
22 aprilOnline praotprogramma ‘Trots op Drenthe’Huus van de Taol

Maaie

5 maaieDeadline #BabelARchallenge foar skoallenMercator
13 maaieFinale Drèents Liedtiesfestival 2021Stichting REUR