Over EBLT

Het Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) zorgt, sinds de oprichting in 1984, voor de promotie en bescherming van het Fries en het Nedersaksisch in Nederland en bij de Europese Unie (EU) en de Raad van Europa en hun instellingen. Hiervoor wordt wettelijke en politieke steun gezocht op Europees, nationaal en provinciaal niveau. Sinds een aantal jaren zet het EBLT zich ook in voor het Bildts en het Papiamentu.

Het EBLT bestaat uit vertegenwoordigers van meer dan twintig organisaties die zich inspannen voor de positie van het Fries, het Nedersaksisch het Bildts en het Papiamentu. Ten opzichte van het Fries en het Nedersaksisch heeft Nederland verplichtingen naar de internationale gemeenschap, sinds het in werking treden (1998) van het Europees Handvest voor streektalen of talen van minderheden van de Raad van Europa. Sprekers van het Bildts en het Papiamentu streven naar vergelijkbare erkenning en worden daarin door het EBLT ondersteund.

Sinds 2009 zijn het EBLT en het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren (Mercator Kenniscentrum) van de Fryske Akademy een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Het Mercator Kenniscentrum is onder meer verantwoordelijk voor het secretariaat en de website van het EBLT. Daarnaast werken de partners samen bij het organiseren van verschillende activiteiten.


Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT)
p.a. Mercator Europeesk Kennissintrum/Fryske Akademy
Doelestrjitte 8
Postbus 54
8900 AB Ljouwert/Leeuwarden