Iepen brief oan RTV Noord

De seal siet grôtfol by de konferinsje oer it Nedersaksysk yn it EP
De seal siet grôtfol by de konferinsje oer it Nedersaksysk yn it EP

Aan de directie en hoofdredactie van RTV Noord
Open Brief

Leeuwarden, 24 oktober 2016

Geachte directie en hoofdredactie,
Het EBLT (Europeesk Buro foar Lytse Talen) oftewel EBKT (Europees Buro veur Kleine Taelen) komt op voor de minderheidstalen Fries, Nedersaksisch – waar het Gronings deel van uitmaakt – Bildts en Papiaments. Het vertegenwoordigt zo’n 22 organisaties en werkt samen met gelijksoortige instanties in het buitenland. Het EBLT vraagt uw aandacht voor het volgende.

Wij zijn erg geschrokken van het nieuws dat RTV Noord wil stoppen met twee van haar bekendste programma’s: Twij deuntjes veur ain cent en Klouk.

Het EBLT heeft ook de open brief van SONT over dit onderwerp ontvangen, de bekende stichting Streektaelorgenisaosies Nedersaksisch Taelgebied, één van onze leden. Het bestuur van het EBLT / EBKT staat vierkant achter deze brief en zal daarom niet alle argumenten van SONT nog eens herhalen.

Het is een groot verlies voor de Nedersaksische taal dat deze programma’s geschrapt worden. Het is namelijk erg belangrijk dat mensen zich kunnen uiten in hun moedertaal en programma’s zoals deze zijn erg belangrijk om de verbinding met de moedertaal niet verloren te laten gaan. Graag onderstrepen wij dat iets wat verloren gaat, vaak niet gauw terugkomt. Bovendien: u schrapt uw unique selling point, namelijk twee van de programma’s die uniek zijn in het Nederlandse medialandschap en die u doen onderscheiden van de concurrentie.

Het EBLT is ook van mening dat de genoemde programma’s niet zomaar geschrapt kunnen worden, omdat het Nedersaksisch (en dus ook het Gronings) een erkende taal is in het kader van het Handvest voor Regionale en Minderheidstalen van de Raad van Europa. Sprekers van deze taal hebben derhalve recht op een publieke omroep die programma’s in hun taal maakt. Een publieke omroep die zomaar ophoudt met twee gewaardeerde programma’s in het Gronings, om welke reden dan ook, doet dat recht geweld aan. We zullen daarom een afschrift van deze brief doen toekomen aan de Raad van Europa en in het bijzonder aan Marieke Sanders, de Nederlandse vertegenwoordigster in het Committee of Experts van deze Raad. De Raad buigt zich momenteel over de positie van de minderheidstalen in Nederland en zal daarom zeker met bijzondere belangstelling kennis nemen van deze brief. Ook Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, die onlangs samen met haar Duitse collega Jens Gieseke in het Europarlement in Brussel een conferentie organiseerde over het Nedersaksisch in Nederland en het Nederduits in Duitsland, een en ander in samenwerking met het EBLT, krijgt een afschrift van deze brief.

Het is ons bekend dat het overleg van de Nedersaksische provincies en gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de nadere invulling van de erkenning van het Nedersaksisch in de afrondende fase zit.

Dat op zo’n moment twee populaire en goed gewaardeerde programma’s in de Groninger taal geschrapt gaan worden is een uiterst ongelukkig signaal op een ongelukkig moment. U ontzegt daarmee bovendien uzelf de mogelijkheid om te proberen om aanvullende financiële steun te verwerven voor programmering in de Groninger taal.

Samenvattend en tot slot willen wij u vriendelijk vragen om uw besluit om Twij deuntjes veur ain sent en Klouk te schrappen, te heroverwegen in het belang van Groningen, de Groninger taal en cultuur, kijkers en luisteraars van RTV Noord en ook RTV Noord zelf.

Desgewenst zijn we graag bereid om deze brief toe te lichten of nadere informatie te verschaffen over de Europese bescherming van regionale en minderheidstalen, die ook van toepassing is op de Groninger taal.

Met hoogachting en vriendelijke groet,

EBLT

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *