Huus van de Taol

Huus van de Taol
Postbus 163
9410 AD Beilen
T 0593 371010

W www.huusvandetaol.nl


Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het actief en passief gebroek van de Drentse taol in de miest briede betiekenis anpidjert. De missie is körtweg: het stimuleren van het Drèents deur een hiele koppel activiteiten te doen. Het Huus van de Taol vindt de streektaol slim weerdevol oet cultureel én taolkundig oogpunt. Het is een mandielig bezit waor wij met mekaor zunig op weden moet.

De organisatie

Het Huus van de Taol is op ien meert 2007 opricht. Op die dag weurden de statuten op het previnciehoes in Assen undertiekend. Veur de hierboven nuumde daotum haj in Drenthe de oetgeverij Het Drentse Boek, de streektaolorganisatie Drentse Taol en stichting Oeze Volk, die het gelieknamige tiedschrift oetgaf. Dizze drie organisaties bint opgaon in Stichting Huus van de Taol. De oetgeverij Het Drentse Boek is as stichting bestaon bleven en is een underdiel van het Huus van de Taol. Beide stichtingen vörmt een fiscale ienheid en hebt hetzölfde bestuur.

metwarkers en het bestuur

n Beilen biw met zes beroepskrachten – zoas dat zo mooi het – gangs um het Drents goed op de kaort te kriegen en te holden. Daornaost heb we deur de previncie hen nog umdebij 180 vrijwilligers die zuch met ziel en zaligheid inzet en oes helpt met het organiseren van activiteiten um het Drents an te pidjern. Elke gemiente hef daorveur een eigen streektaolambassadeur die hier samen met de vrijwilligers veur zörgt.

Vief warkvelden


Het Huus van de Taol wil het proten, het verstaon, het schrieven, het lezen en het zingen van de Drentse taol op een eigentiedse manier under de andacht brengen en blievend stimuleren. Umdat het wark slim veulziedig en verschillend is, hew het verdield over vief warkvelden:

 1. Taolpremotie
 2. Underwies
 3. Schrieverij
 4. Meziek
 5. Taolwetenschap

Taolpremotie
Under taolpremotie kuw alle activiteiten verstaon die bedoeld bint um de taol te stimuleren oftewal ‘het vergroten van de naamsbekendheid van het Huus van de Taol en het publieksbereik van de Drentse taol en cultuur’. Het is logisch dat der altied dwarsverbanden bint met de aandere vier warkvelden.
Zunder volledigheid nao te streven nuum we wat dinger:

 • Drents op radio en tillevisie (RTV Drenthe is belangriek veur oes)
 • Drents in de schrievende media
 • webwinkel
 • websites
 • lezingen en warkwinkels
 • bibliotheek en documentatiecentrum
 • kerkdiensten in ’t Drèents
 • Drenten in de vrömde
 • activiteiten in meertmaond-streektaolmaond
 • taolschultes (elke gemiente hef een ambassadeur) en keurnoten
 • (dörpsvertegenwoordigers).
 • ienakterfestival
 • streektaolpuzzels
 • vertaolingen
 • hulp bij streektaolevenementen

Underwies
Van peuter tot hoogbejaorde: elk kan underwies in het Drents volgen. Veur peuters is het preject Klaor veur de start ontwikkeld en oetvoerd. Veur basisschoelen is underwiesmateriaal ontwikkeld, waorbij zowal het taolige as het culturele van belang bint. Structureel is bijv. het lessenpakket Krummels. Het prachtige meziekpakket Jamero is der, maor net zo goed kan de leskist Speulenderwies nuumd worden. In het veurjaor wordt op zo ongeveer de helft van de basisschoelen in Drenthe in de streektaol veurlezen. Het tiedschrift Wiesneus vindt dan zien weg naor umdebij 17.000 kinder. In het veurtgezet underwies en middelbaar beroepsunderwies helpt het Huus van de Taol met prejecten. In het hoger beroepsunderwies is de samenwarking met de pabo in Emmen (Stenden Hogeschoel) hecht en structureel. Veur volwassenen hef het Huus van de Taol een vieftal cursussen in het pakket. Dizze cursussen wordt geven deur vrijwilligers, die bij het Huus van de Taol een intensieve docentenopleiding volgd hebt.

Schrieverij
De oetgeverij Het Drentse boek is een underdiel van het Huus van de Taol. Der wordt boeken oetgeven in de streektaol én boeken die over Drenthe gaot. De leste categorie kan ok in oeze landstaol schreven weden. Umdebij acht boeken wordt er aal jaor oetgeven. Ok begeleidt de oetgever en redacteur begunnende schrievers. Schrievers met een manuscript dat niet bij oes oetgeven wordt, kunt wal een beroep doen op de expertise van oetgever en redacteur. Zo kunt ze toch tot een goed vörmegeven en controleerd boek in eigen beheer kommen.
Schriefwedstrieden, schrief- en prissentatiecursussen heurt standaard tot de warkzaamheden. Ok metwarken an literaire festivals as Zomerzinnen bint underdiel van het wark van het Huus van de Taol / Het Drentse Boek. Het Huus van de Taol gef drie tiedschriften oet: Maandewark, Roet en De Taolkraant.

Streektaolmeziek
Meziek is een belangrieke drager van cultuur en ‘dus’ ok van taol. Het meziekpreject Peter en de wolf in het Drents is al op hiel wat schoelen succesvol daon (dikke link met het warkveld underwies vanzölf). Neie kinderliedties bint maakt in het underwiestotaolpakket Jamero. De meziekbibliotheek mot bijholden worden. Der wordt workshops op het gebied van componeren en schrieven geven. Aal jaor wordt het Drents Liedtiesfestival organiseerd. Jammer genog is het streektaolfestival REUR ter ziele gaon.

Taolwetenschap
Op taolwetenschappelijk gebied wordt er vaak samenwarkt met aandern. Met name de Rieksuniversiteit in Stad is veur oes belangriek. Met het daoran verbunden Bureau Groninger Taal en Cultuur is de samenwarking intensief. De grote, tweemaondelijkse internetenquête Vraog&Antwoord wordt mandielig met de Grunnegers daon. Later hebt ok Zeeland en Braobant zuch ansleuten. Belangrieke contacten met het wetenschappelijke veld – u.a. via de Stichting Nederlandse Dialecten – wordt underholden. Regelmaotig verschient er publicaties en wordt er verhandelingen geven.