SPLIKA

Stichting SPLIKA
Postbus 18799
2502 ET Den Haag

W www.splika.nl


SPLIKA staat voor Stimulá (het stimuleren van) Papiamentu (het Papiaments), Literatura (van de literatuur) i Informashon (en de informatie) riba Kultura (over de cultuur) di Antianan abou (van de Antilliaanse Benedenwinden).

Doelstelling

Het hoofddoel van SPLIKA is de mogelijkheid scheppen voor geïnteresseerden om in contact te komen of in contact te blijven met de Antilliaanse cultuur, in het bijzonder met het Papiamentu. Verder draagt SPLIKA bij aan het proces van de officiële erkenning van het Papiamentu. Ook ondersteunt SPLIKA het gebruik van Papiamentu als onderwijstaal.

Taken

SPLIKA tracht haar doel onder andere te bereiken door:
* het bestuderen of laten bestuderen van alle facetten van de Antilliaanse cultuur, in het bijzonder van het Papiamentu
* het organiseren van cursussen voor Papiamentutaligen en anderstaligen
* het organiseren van lezingen, symposia, culturele manifestaties en exposities
* het produceren van radio- en televisieprogramma’s
* het produceren van lesmateriaal
* het trainen van docenten Papiamentu
* samen te werken met alle relevante instanties, organisaties en personen