Ried foar Kultuer hat krityk op plannen regionale omroppen

Foto: Omrop Fryslân

De Ried foar Kultuer is yn in advys oan steatssekretaris Dekker kritysk oer de plannen fan ROOS foar de regionale omroppen lykas Omrop Fryslân. De regionale omroppen wurkje gear yn ROOS. As it om tv-útstjoerings giet advisearret de ried it BBC-model wêrby’t de nijsprogramma’s keppele wurde oan it lanlike NOS-nijs.

It radionijs soe yn ien nasjonale stjoerder yntegreard wurde moatte. Op de wichtichste oeren wurdt der dan yn alle regio’s in eigen sjoernalistyk programma útstjoerd. Ek oer de foarstelde organisaasje is de ried net tefreden.

Der binne tefolle direkteuren, haadredakteuren en rieden fan tafersjoch. Fierder binne de klusters ynhâldlik noch tefolle rjochte op provinsjes wylst sy harren better apart rjochtsje kinne op stêden en plattelân. De gearwurking mei oare nijsoanbieders komt ek te min út ‘e ferve, stiet yn it advys.

Omrop-direkteur Jan Koster is min te sprekken oer it rapport. Neffens him ferliest Omrop Fryslân hjirmei de eigen regionale identiteit. Ek koepelorganisaasje ROOS is min te sprekken oer it advys fan de Raad voor Cultuur.

Boarne: Omrop Fryslân

Aandacht veur het Drents in de Zomercolumn van de NOS

Foto: Huus van de Taol

Naor anleiding van een discussie over ien van de varianten van het Drents die gebruukt wordt deur de weervrouw van RTV Drenthe, kwam het NOS journaal veur heur Zomercolumn even naor Drenthe. Mooi veur het Drents, mooi veur het Huus van de Taol die weer ies even dudelijk maken kun, dat het Drents in al zien varianten even weerdevol is.

De NOS-Zomercolumn

Bron: Huus van de Taol

‘Taalproblematiek groot hinderblok voor het onderwijs’

Foto: Caribisch Netwerk NTR

“Ik moet in het Nederlands lesgeven, maar in mijn mentorklas zitten leerlingen met allerlei nationaliteiten door elkaar. Die horen thuis een andere taal. Als ik uitsluitend in het Nederlands les geef, begrijpen ze het grootste gedeelte niet”, zegt een lerares die op scholen in Montaña en Weis lesgeeft. “Ze moeten na vier jaar wel examen doen in het Nederlands, daarom probeer ik zoveel mogelijk Nederlands in mijn les te proppen.”

De discussie over de voertaal in het onderwijs op Curaçao is al jaren gaande. Alle basisscholen op vier na zijn ruim tien jaar geleden overgegaan op Papiaments als voertaal in tegenstelling tot de middelbare scholen. In 2011 werden plannen bekendgemaakt om een Papiamentstalige havo/vwo-opleiding op te zetten. Het plan kwam nooit van de grond maar de discussie over of leerlingen beter zouden presteren op een Papiamentstalige school blijft terugkeren. Lês mear…

NIJ! App fan ‘It grutte foarlêsboek’

Untdek en boartsje mei de app ‘It grutte foarlêsboek’. In app mei prachtige ferhalen, gedichten en spultsjes foar bern fan 2 jier ôf. No fergees te downloaden yn de App Store en Google Play Store.

De moaiste ferhalen oer fan alles en noch wat: in knyn dy’t de hik hat, wetterpokken, Tomke en noch folle mear.

Foar âlders dy’t graach foarlêze, mar ek foar pakes en beppes, juffen en masters, mar foaral foar de bern sels! Lês mear…

‘Dialectmuziek zorgt voor een unieke band’

Foto: Meertens Instituut

Interview Dagblad van het Noorden, 4 augustus 2015

Hoogleraar taalcultuur in Limburg Leonie Cornips deed onderzoek naar de muziekbeleving van Rowwen Hèze.

Het moment dat Leonie Cornips van de Universiteit Maastricht voor het eerst de tekst ‘Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag dat heel Holland Limburgs lult’ hoorde, staat haar nog helder voor de geest. ,,Ik woonde al twintig jaar in Amsterdam, maar werd bijna dagelijks geconfronteerd met mijn Limburgse roots – mensen die mijn accent nadeden of mij niet verstonden. En toen hoorde ik eind jaren negentig dat nummer, vol humor en ironie, gezongen in dialect waar de rollen waren omgedraaid. Het was een bevrijding.’’ Lês mear…

Poll Onze Taal: Tweetalige plaatsnaamborden landelijk invoeren

Foto: Onze Taal

Steeds meer gemeenten in de Achterhoek hebben tweetalige plaatsnaamborden. Soms staat daarop naast de officiële benaming een dialectvariant, maar soms ook de carnavalsnaam van de gemeente in kwestie. Zou het zo niet in heel Nederland en Vlaanderen moeten? In augustus 2015 heeft Onze Taal een poll uitgezet met deze vraag. Hier volgt de uitslag:

Gemeenten zouden ernaar moeten streven om op hun plaatsnaamborden zowel de officiële naam te vermelden als de aanduiding in de streektaal.

Totaal 605 stemmen

Ja, vermeld op alle bordjes lokale varianten.
(318 stemmen, 53 %)

Nee, vermeld alleen de officiële naam.
(287 stemmen, 47 %)

Bron: Onze Taal

Stienwiekers nog wel in gebruuk bi’j et jongvolk

D’r wodt nogal es docht dat allienig oolderen de streektael nog mar praoten, mar d’r bin ok aandere veurbeelden. Op verzuuk van de Iesselakedemie dee student Meertaelighied Daan Brandenburg onderzuuk naor de streektael in Stienwiek onder et jongvolk van 12 tot 18 jaor. Hoe is de holing en wanneer bruken ze de streektael? Daor was et om te doen.

De onderzuker komt tot de konklusie dat de streektael nog de hieltied bruukt wodt onder de jongeren. Et vaalt wel op dat dat gebruuk veural zit in de kontakten mit de paken en beppen. As et daor in de toekomst allienig van ofhangen zol, zal et bruken van de streektael wel ofnemen, dat is wel zo, is de rissenaosie in et onderzuuk.

Jongeren die ze streektael bruken bin positiever over die tael as die dat niet doen. Instituten die heur doende holen mit et Nedersaksisch, zollen menieren vienen moeten om kiender meer in anraeking te brengen mit de streektael, om de holing positiever te kriegen, zo wodt in et algemien steld.
De Engelstaelige skriptie Steenwijk: Folk Perception and Regional Language of the Youth kuj’ daelelaeden uut de ‘onderzoeksdatabase’ van de RUG. Et onlineblad ‘Mijn Stad, Mijn Dorp’, een uutgifte van et Historisch Centrum Overiessel, publiceerde kotleden een artikel over et onderzuuk.

Boarne: http://www.stellingwarfs.nl/

Met erkenning kan niemand nog om het Bildts heen

Foto: Leeuwarder Courant

Om het Bildts te ‘hoeden en noeden’ wil de gemeente de taal laten erkennen onder het EU Handvest voor minderheidstalen. Zo’n erkenning kan veel opleveren: bescherming, monitoring van de taal en een sterkere structuur van organisaties die zich met de taal bezighouden. Tegelijkertijd verplicht het de gemeente zelf ook om meer aan het Bildts te doen.

Begin 1999 was het feest in het noordoosten van Portugal, in en rond het kleine stadje Mirando do Douro. Een kleine gemeenschap van zo’n 10.000 mensen spreekt er Mirandees, een in de 12e eeuw ontstane taal. In ’99 werd de taal door het Portugees parlement officieel uitgeroepen tot tweede rijkstaal, zoals het Fries hier in Nederland. Lês mear…

7-8 October 2015: Seminar Open Learning in Minority Languages

In the fast developing digital area, new opportunities address themselves for regional and minority languages to engage with other language communities or to engage others with their language. Open Education and Open Educational Practices (OEP) and Open Educational Resources (OER) in that respect, are in ideal way to empower a small languages.

How can different language communities and cross-border collaboration advance the development of OER? How can OEP be transferred to language communities with less financial resources and political support and how? What are the challenges and opportunities from a policy perspective on OER uptake? What is the added value of OER from a (small) language teaching perspective?

These and other topics will be addressed in a seminar taking place on 7-8 October 2015 in Leeuwarden (the Netherlands). Both researchers, educators and policymakers in the field of regional and minority languages are welcome to participate in the seminar. The seminar is organized by the European Commission funded Life Long Learning project LangOER and hosted by the Mercator Research Centre (part of the Fryske Akademy ).

Registration will open on the 1st of August 2015. For registration, send an e-mail to: mercator@fryske-akademy.nl. See for more information: www.mercator-research.eu.

Boarne: Mercator Kennissintrum

Meiwurkers Omrop Fryslân stride foar selsstannich bestean

De meiwurkers fan Omrop Fryslân begjinne moandei mei aksjes foar it behâld fan in selsstannige Omrop. It giet om radio- en televyzjespots mei de slogan “Ús taal, Ús Omrop”. Meiwurkers meitsje har slim soargen oer wa’t yn de takomst bepaalt wat der op de Omrop útstjoerd wurdt.

Der leit no in plan wêryn’t Omrop Fryslân mei RTV Noord en RTV Drenthe ûnder ien bestjoer komt. De meiwurkers binne benaud dat dit ta skea gean sil fan it Frysk en wolle dat de omrop folslein selsstannich beslute kin oer programmearring en ynset fan middels.

Omrop Fryslân is in publike omrop dy’t útstjoert yn de twadde offisjele rykstaal, it Frysk. Om de Fryske taal en kultuer libben te hâlden, hat de Omrop in alsidiger programmearring as oare regionale omroppen. Sa stjoert Omrop Fryslân berneprogramma’s út, dokumintêres, wurdt skoaltelevyzje makke en dramaproduksjes. Dat allegear yn it Frysk.

Boarne: Omrop Fryslân

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Scroll to top