Dag van de Grunneger toal groot succes

Foto: Pjotr Wiese

De zesde Dag van de Grunneger toal werd gisteren druk bezocht. Circa 1.500 bezoekers brachten een bezoekje aan de taaldag en lieten zo massaal hun ‘laifde veur de Grunneger toal’ zien. In het gebouw van de Groninger Archieven en voor het eerst ook in gebouw 10 aan het Cascadeplein was een keur aan Groningstalige activiteiten geprogrammeerd.

Gronings in beweging Oud-RTV Noord presentatrice Janneke Vos presenteerde de Dag. Na de druk bezochte opening van bekend acteur en regisseur Marcel Hensema en de presentatie van de gedichtenbundel Dast doe dat ik waren er gedurende de Dag op het hoofdpodium bijzondere muziekoptredens. Klooster & Baumgarten, Swinder, Krödde, Irene Wilkens & Sikkom Kult en High Temperature bewezen dat het Gronings muzikaal in beweging is. Lês mear…

Mishottjen is t Schierste Grunneger Woord 2015

Foto: RTV Noord

Mishottjen is t Schierste Grunneger Woord 2015. Massoal kozen joe veur t typisch Grunneger woord veur mislukken. Komsoares van de Keuning Max van den Berg muik dat bekìnd bie TV Noord.

‘Mishottjen’ zo as in ‘Dat mishottjet hom hoast noeit’ kreeg 35 procent (1400) van de stemmen. Nummer twij ‘rekkertje’ (elastiekje) volgt op roeme oafstand met 24 procent (1000 stemmen).

De nummers drije, vaare en vieve wadden raive (gereedschap) (22 %), miesgaster (minkukel) (13%) en japperd (deugniet) (6%). In totoal kwammen der sikkom vaardoezend stemmen binnen bie Noord. Honderden minsen stuurden heur aigen faveriete woord in. Doar bleven de vief schiersten van over.

Veureg joar won vergrèld en snoettjeknovveln in 2013. De verkaizen wer hollen in t koader van de Grunneger Week van RTV Noord as ofsloeten van Meertmoand Dialektmoand.

Bron: RTV Noord

Janneke de Boer wint Fryske ferhalewedstriid mei ‘Rjochtdei’

Foto: Omrop Fryslân

Janneke de Boer is mei it ferhaal ‘Rjochtdei’ de winner wurden fan de Fryske ferhalewedstriid. Sjueryfoarsitter Abe de Vries makke de winner tongersdei bekend yn de útstjoering fan it TV-programma Bynt. It ferhaal fan De Boer, oer in âlde frou dy’t troch herinnerings oan de oarlochstiid harsels tekoart dwaan wol, sil ferfilme wurde en is yn de earste wike fan juny te sjen yn Bynt. Der wiene mei-inoar 54 ynstjoerings.

De trije bêste ferhalen wurde publisearre yn it Friesch Dagblad.

De wedstryd waard organisearre troch it Skriuwersboun, yn de mande mei it Friesch Dagblad en Omrop Fryslân.

Boarne: Omrop Fryslân

Fryslân jout 42 euro de ynwenner út foar kultuer

Foto: Provinsje Fryslân

De provinsje Fryslân jout foar elke ynwenner 42 euro it jier út oan kultuer. Dat is it heechste bedrach fan hiel Nederlân. Advysburo Berenschot hat dat besifere. De provinsje hat de ôfrûne fjouwer jier mear jild útjûn oan kultuer as yn de jierren derfoar. Der stiet mei-inoar mear as 27 miljoen euro foar op de begrutting.

It jild wurdt ûnder oare útjûn oan it yn stân hâlden en promoatsjen fan de Fryske taal, mar ek oan keunst en media.

Boarne: Omrop Fryslân

Poëtise Malta’s op Luwter frijdegsmet

Fan frijdeg 3 april, Goeie Frijdeg ôf binne se te koop op de Luwter weekmet: de nije Malta-eerappels. De eerappels, ferpakt in spesjaal ontwurpen jútte sakkys, worre de offens om 10.00 uur anboaden an deputeerde Jannewietske de Vries en de burgemeesters Ferd Crone (Luwt) en Gerrit Krol (‘t Bildt).

In ‘t kader fan Luwt-Frysland Kulturele Hoofdstad 2018 startte de stichting De Bildtse Aardappelweken in samenwerking met literêr tydskrift De Moanne ‘t projekt ‘Poetic Potatoes’. Fier jaar lang worre in septimber worre Frise gedichten in met Bildtse poateerappels fulde sakken richting Malta ferskeept.

Der út groeide Malta’s, infoerd deur eerappelkoöperasy Agrico, worre met ‘n ‘oogst’ Maltees gedicht ferkocht. Op saterdeg 4 april begint de ferkoop in de súppermetten die’t samenwerke met eerappelgroathandel Greydanus. De jútte sakkys binne d’r in ‘n beperkte oplage. Lês mear…

Winners Ferhalewedstryd 2015 bekend

Baukje Zijlstra, Janneke de Boer en Harmen Houtman binne de trije priiswinners fan de jierlikse Ferhalewedstryd, útskreaun troch It Skriuwersboun, it Friesch Dagblad en Omrop Fryslân. Ien fan de trije ferhalen makket boppedat noch kâns op in ferfilming.

De sjuery besteande út Abe de Vries (dichter en redakteur by it Friesch Dagblad), Bart Kingma (sjoernalist en regisseur by Omrop Fryslân) en Paul van Dijk (ûnderwizer en jeugdboekeskriuwer), ha de trije ferhalen selektearre. Yn totaal binne 54 teksten ynstjoerd, fan masikmaal 725 wurden. De ferhalen komme út alle leeftydskategoryen wei en waarden net allinnich yn it Frysk skreaun, mar ek bygelyks yn it Stellingwerfs en it Bildsk, sa lit de sjuery witte. Lês mear…

Hondenboel bij boekpresentatie Kattenbende en Hondenboel in Zwarvershoes

Wat kan je gebeuren als je een volwassen kat uit het asiel halt en vlak daarna een jong hondje erbij neemt? In Kattenbende en Hondenboel vertelt schrijver Klaas Koops over de belevenissen van kat, hond en baasjes gedurende het eerste jaar. Koops is zelf beeldend kunstenaar en maakte er dan ook graag zelf de leuke illustraties bij.

Drenthe kent ongeveer honderdduizend katten en zestigduizend honden. Dat betekent dat, als overal één kat of hond zou wonen, bijna de helft van alle gezinnen in Drenthe een kat heeft en meer dan een derde een hond.

Het kan dan ook niet anders of veel lezers zullen plezier beleven aan deze herkenbare verhalen geschreven in toegankelijk Drents.
De uitgever overhandigde vrijdagmiddag het eerste exemplaar van het boek aan de voorzitter van het Zwarvershoes in Beilen, de heer Mijnheer. Klaas Koops gaf zijn eerste exemplaar aan de hoofdrolspelers uit het boek: hond Tolle en zijn bazinnetje. Lês mear…

Praten in uw streektaal

Wie van huis uit gewend is in streektaal te praten, weet hoe prettig het kan zijn om met anderen in die taal te spreken. Praat u graag in het Gronings, Drents of Fries? In de Week van de streektaal (vanaf 16 maart) kunt u zien met welke medewerkers en vrijwilligers van het UMCG u in uw eigen streektaal kunt spreken. De medewerkers en vrijwilligers die Gronings, Drents of Fries verstaan, dragen dan een button waarop dat vermeld staat. En bevalt dat goed, dan bekijkt het UMCG hoe deze actie een vervolg kan krijgen.

De actie organiseert het UMCG in samenwerking met het Huus van de Taol uit Drenthe, Afûk uit Friesland en het Huis van de Groninger Cultuur. Lês mear…

5e Sirkwy sympoasium – 28 maart 2015

Fryslân en de wrâld 2.0
Jonge Friezen mei kulturele ambysje

It biedwurd ‘Fryslân en de Wrâld’ is hast in ieu âld. Yn dat biedwurd lizzen allerhanne idealen besletten dy’t de jonge generaasje fan 1915 neistribbe: it Frysk de algemiene kultuertaal yn Fryslân, Fryske literatuer in selsstannige literatuer, kulturele ferheffing fan it folk, wrâldliteratuer oerbringe yn it Frysk, de blik rjochtsje op Ingelân en Skandinaavje en net op Hollân – en mear.

Yn novimber 1915 rjochte de jonge Douwe Kalma (berne yn 1896) mei in oantal meistanners de Jongfryske Mienskip op om har idealen stal te jaan. De bloeitiid fan de Mienskip as organisearre klub duorre net sa lang, mar it losmakke élan late ta wat algemien de ‘Jongfryske beweging’ neamd wurdt. Lês mear…

Finalisten SjONG 2015 bekend

Pfff, wat hienen se it dreech dy sjueryleden… Mar se binne derút! Nei de audysjes keazen Raynaud Ritsma en Wiebe de Jong net 10, mar 12 acts dy’t troch meie nei de grande SjONG-finale op 11 april 2015 yn teater Sense yn Dokkum. De finalisten dy’t dy jûns op it poadium steane, binne:

. Carinda Pander (Bogerman Snits) mei ‘Asto myn leafde wolst’
. Elske Algra (Bornego Kolleezje It Hearrenfean) mei ‘Meitsje mear lûd’
. Marije Brouwer (ROC Friese Poort Snits) mei ‘Ik fiel it fjoer’
. Marten Algra (Bornego Kolleezje It Hearrenfean) mei ‘Wûnderbûnte fûgel’
. Nynke Gijsen (Bogerman Snits) mei ‘Foar no en altyd’
. Rixt Rypma (Bogerman Snits) mei ‘Oan de ein fan de tiden’
. Kings of Diamonds (Drachtster Lyseum) mei ‘Ik bin it sêd’
. No Music No Life (Marne Kolleezje Boalsert) mei ‘Ik fiel my frij’
. Dorien & Eline (ROC Friese Poort Drachten) mei ‘Ik wol net mear’
. Syta & Marije (Liudger Burgum) mei ‘Mei ik dan by dy?’
. Jente Semplonius (Marne Kolleezje Boalsert) mei ‘Ingel mei blauwe eagen’
. Britta Kwant (Bogerman Snits) mei ‘Yn dyn earms’ Lês mear…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Scroll to top