SONT het ni’je veurzitter

De koepelorgenisaosie veur belangevertegenwoordiging veur et Nedersaksisch, SONT, het een ni’je veurzitter. SONT het dat in een passetiedinge weten laoten. Et is dr. Hans Gerritsen, borgemeister van de Twentse gemiente Haoksbargen en oold-dippeteerde van Grunningen. Hi’j volgt in de funktie van SONT-veurzitter de heer Arend ten Oever op, die in juli 2012 onverwaachs wegraekte.

Hans Gerritsen is slim vertrouwd mit et toewarken naor de toepassing van diel III van et Europese Haandvest veur regionaole taelen enz. op et Nedersaksisch. As dippeteerde van de perveensie Groningen speulde hi’j hiel wat jaoren veur de Nedersaksische overheden de koördinerende rolle in de veurbereiding en de anvraoge van de staotus diel III bi’j et Ministerie van Binnenlaanse Zaeken.

Naodat in meert 2012 et sekuur en degelik onderbouwde verzuuk om diel III te kriegen ofwezen wodde deur de menister uut et kammenet van doe, Vrouw Liesbeth Spies,  dee vot-en –daolik blieken dat inwoners en overheden heur niet bi’j die ofwiezing daelegeven zollen. Een spontaone internetpetisie leverde onderdehaand al roem 10.000 haandtekenings op.

Om diel III toch wel binnen te haelen zal  SONT mit de regionaole overheden de zaeke opni’j bi’j de menister van vandaege-de-dag op ’e bodden brengen. De ni’je SONT-veurzitter Hans Gerritsen het d’r veul nocht om in zien ni’je funktie d’r alles an te doen om de veerdere erkenning van et Nedersaksisch wél veur mekeer te kriegen.

Raod van Europa geft Nederlaanse regering de raod: Nedersaksisch as gewoon vak op ’e schoelen en struktureel overleg tussen de rieksoverhied, de regionaole overheden en sprekers over et taelbeleid Nedersaksisch

De Raod van Europa het een schoffien leden de Nederlaanse regering adviseert naor anleiding van de vierde rapportage over wat veur et Nedersaksisch, Fries en Limburgs gebeurt, en veural over wat d’r te min gebeurt. De Raod van Europa het, vertegenwoordigd deur zien komitee van deskundigen, behalven aandere ngo’s ok de Stellingwarver Schrieversronte deurvraogd over de situaosie. Et eerdere verslag deur ‘Den Haag’ naor de Raod van Europa toe wodde deur et riek een jaor te laete toestuurd, zo schrift et komitee. Ok bliekt d’r mar een betien in te staon over et Nedersaksisch. Et komitee schrift mit naodrok dat de Nederlaanse overhied angeven moet wat d’r daon is mit de veurige rikkemedaosies van de Raod van Menisters van de Raod van Europa en dat et riek bescheid geven moet op vraogen en rikkemedaosies van et komitee in et veurige evaluaosierappot.

Et komitee was in Nederlaand op 23, 24 en 25 jannewaori 2012 en praotte mit de  overheden en ngo’s die in verbaand staon mit iene of meer van de regionaole taelen of taelen van minderheden in Nederlaand.

Et komitee nuumt disse keer een hiele riegel belangrieke zaeken veur et Nedersaksisch. D’r moet struktureel overleg kommen russen riek, regio’s en ngo’s (zoas SONT en de streektaelinstituten). Dat is ok ingeven deurdat de regio’s kommen willen tot de toepassing van diel III van et Haandvest, wiels Den Haag dat nog niet wil. Et riek heurt butendat zels een struktureel beleid te voeren, en heurt niet te volstaon mit een simpele verwiezing naor de regionaole overheden.

Et riek moet butendat zorgen veur een goed plak van et Nedersaksisch in de media. De eerdere oproep van de Raod van Europa om die pesisie te verbeteren is niet beantwoord. In Frieslaand geft Omrop Fryslân allienig mar now en dan wat ommedaenken an et Stellingwarfs. Et komitee vragt ok om antwoord te geven op eerdere vraogen naor de pesisie van et Nedersaksisch in et juridische domein, de eupenbaore diensten en et eupenbaor bestuur. Uut et overleg mit de ngo’s dudelik wodden dat d’r op dat vlak niks gebeurt. De veurige rapportage veur om aktie op et terrein van praoten en schrieven in et ekenomische en sociaole leven. Et riek reageerde d’r ok niet op. Wel het et riek de regio’s adviseert een konsultatief orgaan in te stellen, en dat hebben de regio’s ok daon. Mar de veurnaemste anbevelings an de Nederlaanse regering bin toch wel de instelling van et Nedersaksisch as gewoon vak op ’e schoelen en van struktureel overleg tussen Den Haag en de regio. Et hiele rappot is te vienen deur hierop te klikken: http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/default_en.asp

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *