St. Ons Bildt

De Stichting Ons Bildt set hur in foor de Bildtse (streek)taal en ‘t Bildts aigene te hoeden en te noeden.

De Stichting Ons Bildt geeft sels boeken út of maakt ‘t útgeven fan boeken in ‘t Bildts en over ‘t Bildt met mooglik.
De Stichting geeft kursussen Bildts foor Bildtstaligen en niet-Bildtstaligen en ‘n kursus Bildtse geskidenis. Hiermet befordert de stichting ‘t brúkken fan en ‘t skriven in ‘t Bildts.

Stichting Ons Bildt
Postbus 5,
9076 ZN St.-Anne
stichtingonsbildt@stichtingonsbildt.nl
W http://www.stichtingonsbildt.nl