Súdwest-Fryslân en Littenseradiel geven extra aandacht aan meertalig opvoeden op consultatiebureaus

Foto: GGD Zeeland
Met de overhandiging van het Taalgroeiboekje aan wethouder Mirjam Bakker op 13 april, starten de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel een project gericht op meertalig opvoeden. Ouders die hun kinderen Friestalig of meertalig opvoeden, geven aan het belangrijk te vinden dat hun kind ook daadwerkelijk Fries gaat spreken. Ze kunnen vanaf nu voor advies en tips terecht bij de consultatiebureaus in beide gemeenten.

Het aantal ouders dat hun kinderen Friestalig of tweetalig opvoedt neemt sinds een aantal jaren weer toe. Uit onderzoek blijkt echter dat niet alle kinderen in deze gezinnen het Fries overnemen van heit en/of mem; soms spreken ze tegen de wens en verwachting van de ouders in vooral Nederlands, ook thuis. De ouders willen graag advies over hoe ze tweetaligheid kunnen stimuleren. De gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel hebben GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg gevraagd om hier op de consultatiebureaus aandacht aan te besteden. Met hulp van het Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en de Afûk is daarom het project gestart. Doel is zoveel mogelijk kinderen te laten profiteren van de voordelen van een meertalige opvoeding. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân.

Consultatiebureaus
Op de consultatiebureaus in Súdwest-Fryslân en Littenseradiel is extra tijd beschikbaar voor adviezen aan ouders over meertalig opvoeden. De verpleegkundigen en artsen zijn hierin bijgeschoold. Met tips en materialen kunnen ouders hun kinderen op speelse wijze stimuleren om Fries te gaan of blijven spreken.
Speciale aandacht voor meertalig opvoeden is er tijdens verschillende contactmomenten. Bij Friestalige en tweetalige gezinnen wordt bij het consult van 9-maanden de taalomgeving van het kind in kaart gebracht. Woont het gezin in een Friestalig dorp of in een stad? Spreken oudere broertjes en zusjes thuis ook Fries? Voor ouders van kinderen die in het dagelijks leven meer Nederlands dan Fries horen is tijdens het 11-maandenconsult extra tijd beschikbaar voor een aantal effectieve tips en activiteiten. Bijvoorbeeld: schakel Friestalige neefjes en nichtjes in, introduceer een Friestalige pop of beer en maak een ritueel van Friestalige tafelspelletjes.

Taalgroeiboekje
De tips, adviezen en spel-ideeën zijn verzameld in een Taalgroeiboekje dat de ouders meekrijgen bij het consult. Het Taalgroeiboekje is ook te gebruiken voor andere tweetalige thuissituaties, zoals Turks-Nederlandse gezinnen.

Het project “Overdracht thuistaal” duurt drie jaar. De effecten zullen worden gemeten door het Sintrum Frysktalige Berne-opfang, dat ook het Taalgroeiboekje heeft ontwikkeld.

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *