Ferskate organisaasjes fiere Ynternasjonale Memmetaledei

Op snein 21 febrewaris hawwe ferskate organisaasjes omtinken jûn oan de Ynternasjonale Memmetaledei.

Nije direkteur fan de Stichting Stellingwarver Schrieversronte Abel Darwinkel wie te gast by Buro de Vries, by Omrop Fryslân.

Harkje it fraachpetear hjir werom


Henk Wolf stie de NDR yn Hallo Niedersachsen te wurd oer it Seelterfrysk.

Sjoch de fideo hjir werom.


De Afûk sammele foto’s fan Frysk op ‘e dyk mei de #Frysksichtber

Sjoch hjir de ynstjoerings foar #Frysksichtber

Uniek boek voor Nederland: het Drents verkleinwoordenboek

Samensteller Abel Darwinkel heeft er jaren aan gewerkt

Het Huus van de Taol presenteert zaterdag 29 september 2018 het Drents verkleinwoordenboek. Een studie naar het systeem van Drentse verkleinwoordvorming. Het boek is samengesteld door Abel Darwinkel, die er in de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan. Nergens in Nederland is er eerder een verkleinwoordenboek voor een streektaal verschenen.

Voor iedereen die wel eens Drents gehoord heeft, is het meteen duidelijk: het Drents vormt verkleinwoorden door er ie achter te zetten. Woorden als ‘ballegie’, ‘bloempie’, ‘mannegie’, ‘vrouwgie’, ‘fietsie’, ‘koppie’, ‘schötteltie’ en ‘hoesie’ herkent iedereen meteen als Drents. Maar waarom zegt een Zuidwest-Drent ‘veugeltien’ en een Noord-Drent ‘vogelie’? Waar loopt de taalgrens tussen ‘schöttelie’ en ‘schötteltie? Wanneer gebruiken we ‘egie’ en wanneer ‘tie?’ Het komt allemaal aan de orde in dit Drentse verkleinwoordenboek dat door streektaalfunctionaris Abel Darwinkel is geschreven. Continue reading “Uniek boek voor Nederland: het Drents verkleinwoordenboek”