Nei seizoen Taal an Taofel begunt in oktober

Op zundag 17 oktober in Dwingel en op zundag 24 oktober in Noord-Slien kuj genieten van Drentse literatuur en muziek. Boetendes kuj tussen de middag veur ’t warm eten anschoeven. 

Op zes zundagen in de winter kan het publiek naor streektaolschrievers lustern. Ok is der  muziek en in de pauze warm eten. Streektaolorganisatie Huus van de Taol stiet garant veur een schier begun van de zundag. 

Op zundag 17 oktober is de oftrap in Grand Café De Brink in Dwingel. Het publiek kan lustern naor gedichten van Henny Bouwman en verhaolen van Ada Waninge. De muziek is van Okke Panneman. 

Zundag 24 oktober is het de beurt an Restaurant-Zalencentrum Wielens in Noord-Slien. Het publiek kan dan lustern naor gedichten van Hennie Stokker-Stadman. Schriever Anne Doornbos vertelt over zien Drentse thriller De man die Russich preut. De muziek is van Theo Bruinsma. 

Taal an Taofel begunt um 11.00 uur en stopt um 14.00 uur. De entree is € 20,00. Daor kriej dan koffie/thee en een warme maoltied veur.  

Bij de deur he’j  je ID (riebewies, paspoort of ID-kaort) neudig en een bewies van vaccinatie of de QR-code. Dat mag op pepier of op je tillefoon. Risserveren.

Jannie Boerema vertaolt en bewarkt Shakespeares Macbeth tot Macbeth in Drenthe

Drentse Shakespeare wordt in beparkte oplage oetgeven deur Het Drentse Boek 

ZEIJEN – In heur woonplaots Zeijen prissenteerde schriefster Jannie Boerema samen met oetgeverij Het Drentse Boek heur vertaoling van de tenieltekst Macbeth van William Shakespeare. Boerema verplaotst dit stuk van Schotland naor Drenthe. Heur bewarking hef dan ok de naam Macbeth in Drenthe.

Op dunderdag 9 september zit zu’n 30 mèensen in de grote zaol van café Hingstman. Twei doedelzakspeulers van ClanMacbeth oet Grunnen komt met het eerste exemplaor de zaol in. De schriefster gef dit boek dan an Marga Kool.

links Jannie Boerema en rechts Marga Kool

Shakespeares Macbeth is een mix van hoogdraovend en platvoers teniel, van olde thema’s en neie ideeën. Jannie Boerema hef een frisse Macbeth in Drenthe maoken wild, zunder daorbij de taol en inhold van het originele stuk kwiet te raken. Ze verplaotst de stried um de macht naor Drenthe. En gek genog is het hielemaol niet vrömd dat der edeln in de previncie rondloopt en dat der een koning vermoord wordt. Of dat der internet en Spa Rood is.

Oetgeverij Het Drentse Boek gef miest poëzie en proza in boekvörm oet. Veur Macbeth in Drenthe, feitelijk een tenieltekst, is der een oetzundering maakt. De vertaoling van Jannie Boerema is zó biezunder dat er geliek een luxe editie van maakt is met harde linnen kaft. Daorbij wordt dit boek in een beparkte oplage van 50 exemplaoren in de Linksum-reeks oetbracht. De schriefster hef ze nummerd en signeerd. Het boek komp der ok as e-book, te bestellen.

Kuj ’t even wachten?* Drenthecursus in de bibliotheek van Börk

Streektaolorganisatie Huus van de Taol organiseert vanof 6 oktober een Drenthecursus in de bibliotheek in Börk. Der is nog stee, dus aj metandoen wilt kuj je opgeven.

Aj een Drenthecursus van het Huus van de Taol volgt leer je meer over Drenthe en het Drents: der komt woorden en oetdrukkingen oet de umgeving an bod, je leert de oetspraak en der is andacht veur meziek en schrieverij.

De cursus wordt geven deur een docent Drents van het Huus van de Taol en de aovenden bint gezellig en leerzaam. Woon je nog maor kört in oeze provincie, of bi’j der geboren en getogen? Jong, old, het mak niks oet: elkenien is welkom bij de Drenthecursus.

Opgave löp via het Huus van de Taol, vul het formulier in of bel met 0593-371010.

* Gezegdes als Kuj ’t even wachten? komt ok an bod. Kuj ’t even wachten betiekent Hebt u even tijd?

Marchien Brons nei bestuurslid bij Huus van de Taol

Marchien Brons is toetreden tot het bestuur van Stichting Huus van de Taol. Brons was tot begun 2021 directeur-bestuurder van de Bibliotheek in Emmen en hef hier dik 45 jaor warkt. Nou ze met pensioen is, hef ze ruumte veur aandere dingen.

Brons gruide op op Veenoord en kreeg het Drents met de paplepel ingeuten. Ok bij de Bibliotheek in Emmen zörgde zie altied veur genog andacht veur de Drentse taol. Veur Brons genog reden um zitting in het bestuur van de streektaolorganisatie te nimmen.
Met Brons haalt het Huus van de Taol een daodkrachtig bestuurder in hoes met veul ervaring en een groot cultureel netwark.

Renate Snoeijng, directeur van het Huus van de Taol: ‘De ervaring die Brons opdaon hef bij de Bibliotheek in Emmen, undermeer op het gebied van underwies, in de culturele sector en het sociaal domein, is slim weerdevol veur oeze organisatie. Wij bint er wies met dat ze die kennis en ervaring nou ok inzetten giet veur het Huus van de Taol.’

Marchien Brons. Foto: Hilde van der Horst

Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het Drents anfietert met as doel um het een taol te laoten weden waor de gebroekers groots op bint en die de niet-gebroekers waardeert.

Underzuuk: olders wilt geern Drentstaolig opvoeden

Amber Tieck, masterstudente Multilingualism en veur heur stage warkzaam bij streektaolorganisatie Huus van de Taol, hef dit veurjaor onderzuuk daon naor Drentstaolig en meertaolig opvoeden. Olders bliekt veural behoefte te hebben an het dielen van ervaringen en (les)materiaal in het Drents.

Umdebij 150 reacties hef Tieck op heur vraogenliest kregen, waorbij de uterst positieve holding van olders tegenover het Drents, ok as ze zölf niet Drentstaolig opvoedt. Starker nog: veul olders die niet Drentstaolig opvoedt vindt wal dat het neudig is dat meer olders heur kinder met de streektaol grootbrengt.

En daor zit het pienpunt in de conclusies: veul olders denkt nog dat Drents een negatieve invloed hef op schoolprestaties en carrierekaansen. Veur dat eerste is intussen bewies genog verzameld dat meertaolig opgruien juust slim positief oetpakt veur kinder.

In heur conclusies markt Tieck op dat bewust naodenken over de taol die aj spreken gaot tegen een kind vaak pas een bewust vraogstuk wordt nao de geboorte. Daornaost schref ze verder: sprekers zölf hebt al een positief beeld van het Drents. Ze hebt zölf de toekomst van de taol in haanden deur de taol actief te gebroeken.

Aaltje Leusink-Houwing neie Streektaolambassadeur veur gemiente Börger-Oring

Sinds 1 juli 2021 is Aaltje Leusink-Houwing oet Bunen de neie Streektaolambassadeur van het Huus van de Taol veur de gemiente Börger-Oring. Ze hef het stokkie overnummen van Willy Weerman, die zowat virtien jaor Streektaolambassadeur in de gemiente west hef.

Leusink-Houwing is gien onbekende in de gemiente Börger-Oring; ze hef, samen met heur dochter, kees- en delicatessenwinkel De Kaasbank in Börger,

As Streektaolambassadeur zörgt ze samen met een koppel vrijwilligers veur de organisatie van streektaolactiviteiten in de gemiente Börger-Oring.

Foto: Marianne Weerman

Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het Drents anfietert met as doel um het een taol te laoten weden waor de gebroekers groots op bint en die de niet-gebroekers waardeert. Dat gebeurt under andere deur activiteiten te organiseren op het gebied van schrieverij, meziek, taolpremotie, taolwetenschap en underwies

Cursussen Huus van de Taol begunt in september

Streektaolorganisatie Huus van de Taol organiseert al jaoren cursussen over Drentse taol en cultuur. Deur de maotregeln hef het cursuswark dik een jaor stillegen, maor vanof september begunt het neie cursusseizoen, vanof nou kuj je daorveur anmelden. Vanzölf bint de cursussen dan ok volgens de dan geldende richtlienen.

De cursussen bint geschikt aj net in Drenthe woont, maor ok aj hier geboren en getogen bint is het aordig um ies een cursus te volgen. Je kunt kiezen oet:

  • Moi!-cursus: drei aovenden waor aj meer leert over Drenthe, de inwoners, taol en cultuur.
  • Drenthecursus: dizze cursus hef acht lesaovenden en giet wat wieder as de Moi!-cursus. Je leert meer over schrieverij, meziek en achtergronden bij de streektaol.
  • Hej der nog gien genog van nao de Drenthecursus? Wi’j nóg wieder de diepte in op het gebied van meziek, schrieverij en taol? Dan kuj zes aovenden Dieper deur Drenthe volgen. Vanof begun 2022 is dizze cursus der in een nei jassie, klaor veur weer jaoren plezier.
  • Spellingcursus: nao dizze cursus kuj de officieel deur de provincie vaststelde spelling gebroeken.

Alle cursussen wordt deur kundige docenten verzörgd oet de umgeving van de cursuslocatie. Een cursus in Börger zöt er dus wat aans oet as een cursus in Dwingel.

Een cursus begunt pas wanneer der genog animo is in de buurt, dus as der zu’n 12 man-/vrouwlu metandoen wilt. Daor kun wij ok bij hölpen deur bijveurbeeld online te warven.

Aj interesse hebt kuj dat deurgeven op de website : www.huusvandetaol.nl/cursussen of tillefonisch via 0593-371010. Wanneer der in de buurt dan een cursus is kriej vanzölf bericht.

Aj as bestuur van een dörpshoes, bibliotheek of wiekgebouw een Drenthecursus in hoes halen wilt, kuj dat ok deurgeven via www.huusvandetaol.nl/cursussen.

Ienakterfestival Kört & Goed giet deur: anmelden kan tot 15 juni 2021

Aal twei jaor organiseert streektaolorganisatie Huus van de Taol het ienakterfestival Kört&Goed. De opzet is aal maol hetzölfde: op zien hoogst twaalf ienakters wordt op drei aovenden op drei verschillende plekken in Drenthe speuld. Dit jaor veur het eerst in openluchttheaters. Een jury beoordielt wat der op de plaanken bracht wordt. De winnaars van de drei veurrondes én de beste tweide gaot deur naor de finale.

Op zaoterdag 14 augustus is de eerste veurronde in het openluchttheater van Anloo. Dan gaow op vrijdag 20 augustus naor Aalden en een dag later staow in Rune. De finale is op vrijdag 10 september 2021 in openluchttheater Tivoli in Assen. Het festival begint aal um 20.00 uur.

Wel kan metandoen

Elkenien die in groepsverband aordigheid hef an tenielspeulen kan zuch anmelden om metan te doen. De grootte van de groep is niet belangriek, wál of de groep ok op het podium – op anderhalve meter – past. Op www.huusvandetaol.nl/ stiet meer informatie; ok over beschikbaore tenielstukken. De dielnimmers hebt recht op deskundige hulp op het gebied van de Drentse taol en understeuning bij de regie (via het Huus van de Taol).

Foto: Huus van de Taol

Anmelden

Zes tenielgroepen hebt zuch al anmeld. Daor wil we geern nog zes bij hebben. Anmelden kan deur een mail te sturen, veur 15 juni 2021, naor info@huusvandetaol.nl

Wiesneus verdielt priezen

‘As een bok op de haverkist veur de priezen’, dat schreef ien van de kinder die het  Drentstaolig tiedschrift Wiesneus kregen hef. Dit jaor was der gien veurlezer in de klas, maor Wiesneus kwam wál – net as veurgaonde jaoren – de klas in. Vrijwilligers van het Huus van de Taol hebt ze rondbracht, zodat elkenien zuch weer vernuvern kun met verhalen, gedichten, een zuukplaot, kleurplaot en puzzels. En tot slöt nog een heerlijk recept veur arretjescake.

Tot 25 april kunden de oplössingen en kleurplaten inleverd worden en dat hebt ze weten bij het Huus:  zowat 250 kleurplaoten, en veur beide puzzels meer as 500 inzendingen kwamen der binnen! Oet al die inzendingen bint drei winnaars veur een tablet keuzen:

De oplössing van de woordzuker was ‘Meer bewegen begunt mit minder te zitten’. En dat har u.a. Tygo Steenwijk oet Assen goed! De invulpuzzel har as oetkomst ‘speulen’. Dat wus Stefan Boontje oet Emmen ok hiel goed, daorum hef ok hij een tablet wunnen. Oet alle mooie kleurplaoten kun de jury zowat gien keuze maken, daorum bint er twei winnaars keuzen: Sten Gils oet Beilen wint de tablet en met een eervolle vermelding krig Niek Scheerhoorn oet Koekange een schier boekenpakket van het Huus van de Taol.

Digitaal is alles over het tiedschrift ok te vinden op www.wiesneus.nl, op dizze website kan het hiele jaor deur speulenderwies Drents leerd worden.

Jolien Wonink-Dijkstra wint Drèents Liedtiesfestival

Op 13 mei was de ningde editie van het Drèents Liedtiesfestival. In de finale in het ATLAS Theater in Emmen kreeg Jolien Wonink-Dijkstra met het nummer ‘Vuul (oh oh oh)’ de mieste stemmen. De tekst van het nummer wuur schreven deur Jolien Wonink-Dijkstra & Hilko Stoffers, de meziek kwam van de haand van Erik Koerts, Robin Muilwijk & Hilko Stoffers. Het Drèents Liedtiesfestival wordt organiseerd deur de Stichting REUR in samenwarking met RTV Drenthe en het Atlas Theater in Emmen.

Der was as altied een vakjury -bestaonde oet drie jurygroepen- en het pebliek kun gedurende de live-oetzending van RTV Drenthe via sms heur stem oetbrengen. De aandere negen dielnimmers aan het DLF 21 waren: Dennis Hendriks, Jaap Lamfers & Marianne Veenstra, GERS, Lilian van Lottum, Anna Jents, Boes & Boels, Skroetbalg, Maurice Mulderij en Rick Hilberts.

Met de winst in de buus zal Jolien later dit jaor dielnimmen an het Europees Songfestival veur Minderheidstaolen op het Suns Europe festival in Udine, waor zie het Nedersaksisch vertegenwoordigen zal.