Webinar: Protection of non-territorial languages

Yn de mande mei Akademia Papiamentu en it EBLT organisearret SPLIKA in webinar oer de beskerming fan net-territoriale talen ûnder it Europeesk Hânfêst foar Regionale en Minderheidstalen.

De sprekkers binne Andrew Dijkhoff (foarsitter SPLIKA), Bart Wallet, (Histoarikus VU, Hebrieuske en Joadske stúdzjes UvA ) Stefan Oeter (rjochtsgelearde), René de Groot (lid COMEX) en Alexandra van den Elsen (beliedsmeiwurker YSK/BZK). De fiertaal is it Ingelsk.

Sûnt 2009 is SPLIKA dwaande om it Papiamintsk beskerme te krijen. In formeel fersyk s ôfwiisd yn 2014, mar no sil in mooglike erkenning fan de taal ûnder it Europeesk Hânfêst foar Regionale en Minderheidstalen ûndersocht wurde.

Datum:  26 juny 2021 (sneon)

Tiid:       16:00-17:30 (NL) / 10:00-11:30 (ABC-T)

Taal:       Ingelsk

Ynskriuwe: bit.ly/webinar-ECRML 


Papiaments in het Europees Parlement

“Bon dia, danki pa ta aki”. Zo begon Ruben Severina afgelopen donderdag 26 november zijn voordracht in het Europees Parlement in Straatsburg. Voor een publiek van Europarlementariërs van de Intergroup for Traditional Minorities, National Communities and Languages vertelde hij over het Papiaments, legde hij uit welke bedreigingen er op Bonaire zijn voor het Papiaments en onderstreepte hij wat hij verwachtte van de Intergroup. Severina sprak de Europarlementariërs toe als voorzitter van SPLIKA, maar ook namens de op Bonaire gevestigde Akademia Papiamentu. Deze twee organisaties vormen samen met Dushi Papiamentu van Bonaire, Fundacion Lanta Papiamento van Aruba en Instituto Alsa Papiamentu van Curaçao het Platform Papiamentse Unie. Continue reading “Papiaments in het Europees Parlement”

SONT het ni’je veurzitter

De koepelorgenisaosie veur belangevertegenwoordiging veur et Nedersaksisch, SONT, het een ni’je veurzitter. SONT het dat in een passetiedinge weten laoten. Et is dr. Hans Gerritsen, borgemeister van de Twentse gemiente Haoksbargen en oold-dippeteerde van Grunningen. Hi’j volgt in de funktie van SONT-veurzitter de heer Arend ten Oever op, die in juli 2012 onverwaachs wegraekte.

Hans Gerritsen is slim vertrouwd mit et toewarken naor de toepassing van diel III van et Europese Haandvest veur regionaole taelen enz. op et Nedersaksisch. As dippeteerde van de perveensie Groningen speulde hi’j hiel wat jaoren veur de Nedersaksische overheden de koördinerende rolle in de veurbereiding en de anvraoge van de staotus diel III bi’j et Ministerie van Binnenlaanse Zaeken.

Naodat in meert 2012 et sekuur en degelik onderbouwde verzuuk om diel III te kriegen ofwezen wodde deur de menister uut et kammenet van doe, Vrouw Liesbeth Spies,  dee vot-en –daolik blieken dat inwoners en overheden heur niet bi’j die ofwiezing daelegeven zollen. Een spontaone internetpetisie leverde onderdehaand al roem 10.000 haandtekenings op.

Continue reading “SONT het ni’je veurzitter”

Gien erkenning Nedersaksisch onder deel III Europees Handvest

Het Nedersaksisch taalgebied loopt tot Denemarken en Polen

Minister Spies van Binnenlandse Zaken hef besleuten dat Nederland niet kenbaar giet maken an de Raod van Europa dat de bescherming van het Nedersaksisch veurtaon valt onder deel III van het Europees Handvest.

Brief Minister Spies aan 4 provinciale overheden over erkenning van het Nedersaksisch onder deel III
Bijlage 1 – inventarisatie erkenning Europees Handvest

Antwoorden Minister Spies op Kamervragen over de wens van gemeenten om het Nedersaksisch als streektaal te erkennen