Nei seizoen Taal an Taofel begunt in oktober

Op zundag 17 oktober in Dwingel en op zundag 24 oktober in Noord-Slien kuj genieten van Drentse literatuur en muziek. Boetendes kuj tussen de middag veur ’t warm eten anschoeven. 

Op zes zundagen in de winter kan het publiek naor streektaolschrievers lustern. Ok is der  muziek en in de pauze warm eten. Streektaolorganisatie Huus van de Taol stiet garant veur een schier begun van de zundag. 

Op zundag 17 oktober is de oftrap in Grand Café De Brink in Dwingel. Het publiek kan lustern naor gedichten van Henny Bouwman en verhaolen van Ada Waninge. De muziek is van Okke Panneman. 

Zundag 24 oktober is het de beurt an Restaurant-Zalencentrum Wielens in Noord-Slien. Het publiek kan dan lustern naor gedichten van Hennie Stokker-Stadman. Schriever Anne Doornbos vertelt over zien Drentse thriller De man die Russich preut. De muziek is van Theo Bruinsma. 

Taal an Taofel begunt um 11.00 uur en stopt um 14.00 uur. De entree is € 20,00. Daor kriej dan koffie/thee en een warme maoltied veur.  

Bij de deur he’j  je ID (riebewies, paspoort of ID-kaort) neudig en een bewies van vaccinatie of de QR-code. Dat mag op pepier of op je tillefoon. Risserveren.

Europeeske Dei fan de Talen yn Ljouwert

fan: EUNIC

Yn it ramt fan de Europeeske Dei fan de Talen op woansdei 26 septimber 2018 binne jo fan herte wolkom yn it Lân fan Taal yn Ljouwert!

EUNIC Nederland organisearret tegearre mei de Europeeske Kommisje, Lân fan Taal, it Europeesk Buro foar Lytse Talen en Afûk speak-dating, koarte sesjes fan 5 minuten om jo yn ‘e kunde komme te litten mei ferskate talen. Jo kinne gewoan oanskowe by de dosint fan de taal dêr’t jo mear fan witte wolle.

Talen dy’t ûnder oaren oanbean wurde binne: Biltsk, Noard-Frysk, Nenetsk, Papiamentu, Skiermûntseagersk, Gebeartetaal, Welshk, Tsjechysk, Kroätysk, Italiaansk, Poalsk, Spaansk, Eastenryks-Dútsk, Roemeensk, Malteesk, Katalaansk, Hongaarsk, Frânsk, Finsk, Turksk en Retoromaansk.

Wêr: Talepaviljoen MeM en Gysbert Japicxseal Tresoar
Wannear: 26 septimber fan 18.30 – 20.00 oere trochgeand
Tagong: fergees

Dit persbericht is ook beschikbaar in het Nederlands op de website van het Ceske Centrum/Tjechisch cultureel centrum. 

Continue reading “Europeeske Dei fan de Talen yn Ljouwert”