Huus van de Taol les digitaal veur

Meert is veur streektaolorganisatie Huus van de Taol altied de maond van veurlezen op de basisschoelen. Umdebij 150 vrijwilligers brengt dan een bezuuk an de basisschoelen um veur te lezen en het Drentstaolig kiendertiedschrift Wiesneus te bezörgen. Dat giet dit jaor aans: via youTube en  www.wiesneus.nl kunt meesters en juffen een Drents verhaal de klas in halen met een veurleesopnames in verschillende varianten Drents.

De Wiesneus, het tiedschrift veur basisschoolkiender van 4 tot 12,  hef dit jaor het thema In Beweging en wordt gewoon bezörgd deur de vrijwilligers. Het stiet boordevol verhalen, gedichten, liedties, spellegies, puzzels en een lekker recept. Wiesneus is een mooi veurbeeld van Nedersaksische samenwarking: ok kinder in Grunningen, Overiessel en de Achterhoek kriegt een Wiesneus in de eigen streektaol.

Bij het tiedschrift heurt een lesbrief  en een thema In Beweging op www.wiesneus.nl. Ok de liedties Stoplocht en 1234-Daogse staot daor.

En die bint er niet allèn in het Drents, maor ok in het Grunnings, Achterhoek en Twents.

Europeeske Taledei 2020

Op 26 septimber fierden wy de Europeeske Taledei, in dei dat sûnt 2001 de meartaligens en it taalferskaat yn Europa fierd.

Yn de riedseal fan gemeente Waadhoeke, dy’t deselde deis kampanje fierde om “mooi dyn aigen taal” te praten, hearden wy it ferskaat oan taal yn Nederlân mei optredens fan Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, Grinslanner dichteresse Fieke Gosselaar, muzyk fan Bilkert Jan de Vries en ‘Nijntje in it Franekers.’

Sjoch hjirûnder it evenemint wer werom!

Foarsitter Froukje de Jong iepenet de moarns

Jan de Vries sjongt

Tsead Bruinja mei Onno Falkena

It publyk lit harren talen sjen

Roelina Tuinstra fertelt út Nijntje in ut Franekers

 

It evenemint foar Europeeske Taledei waard organisearre troch in gearwurkingsferbân fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT), Mercator Europeesk Kennissintrum/Fryske Akademy, gemeente Waadhoeke en City of Literature Ljouwert.

Ljouwerter Krante, 28 septimber 2020

Omrop Fryslân, 26 septimber 2020. Klik op de foto om nei it oarspronklik berjocht op Omrop Fryslân te gean.

 

Wês der by, digitaal of yn Frjentsjer, op de Europeeske Taledei

Op de Europeeske Taledei, sneon 26 septimber, sille de streektalen fan Nederlân te hearren wêze by de meartalige fiering mei Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, Grinslanner dichteresse Fieke Gosselaar, Biltker muzikant Jan de Vries en Liesbeth Terpstra, dy’t fertelle sil oer ‘Nijntje in it Franekers’

Foto’s makke troch: Tessa Posthuma-de Boer, David Vroom, Baukje Venema.

Fanwegen de feiligens is der beheind plak foar publyk. Dêrom freegje wy om de ferplichte opjefte troch te jaan by t EBLT

Digitaal is it gehiel ek live te sjen! Dat kin op de webside fan gemeente Waadhoeke

Graach oant sneon, 11:00 oere, yn Frjentsjer of digitaal!

 

Organisearre troch it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) en Mercator Europeesk Kennissintrum/Fryske Akademy, yn gearwurking mei gemeente Waadhoeke en City of Literature Ljouwert.

 

Dag van de ‘Grunneger Toal’ en ‘Grode Grunneger Oavend’ kommen d’r an

Vlag GroningenIs d’r toekomst veur et Grunnings? Die vraoge komt an bod op ‘e dag van de Grunninger tael van dit jaor. D’r zullen verschillende aktiviteiten wezen waorbi’j et Grunnings en et bruken d’r van onder de loep neumen wodden. Veurbeelden van now en vroeger kommen an bod. D’r is roem ommedaenken veur streektaelmeziek, bezukers kun mitdoen an ‘broeskursussen’ om Grunnings te leren, regionaole boekewinkels laoten heur zien en verzaemelder Boelo Bats prissenteert de biezundere boekekollektie van Kornelis ter Laan. D’r is een literair kefé en d’r bin verschillende lezings, o.e. over de ‘literaire kaart van Grunnen’, et Grunninger woordeboek ni’je stiel en hoe keunst en wetenschop et Grunnings beïnvloeden.  Twie daegen eerder is de ‘Grode Grunneger Oavend’. Een biezundere en bonte aovend over de staand van et Grunningers. De ‘Dag’ is 17 meert ,van 11.00 tot 16.00 ure in de Grunninger Archieven (Cascadeplein 4) en Cascadeplein 10.  De ‘Oavend’ is donderdag 15 meert van 20.30 tot 22.30 ure, Lekaosie: der Aa-Theater in Grunningen (Stad).

De pergrammes bin te vienen op  http://www.webloug.nl/dgt-programma/

Iepen brief oan RTV Noord

De seal siet grôtfol by de konferinsje oer it Nedersaksysk yn it EP
De seal siet grôtfol by de konferinsje oer it Nedersaksysk yn it EP

Aan de directie en hoofdredactie van RTV Noord
Open Brief

Leeuwarden, 24 oktober 2016

Geachte directie en hoofdredactie,
Het EBLT (Europeesk Buro foar Lytse Talen) oftewel EBKT (Europees Buro veur Kleine Taelen) komt op voor de minderheidstalen Fries, Nedersaksisch – waar het Gronings deel van uitmaakt – Bildts en Papiaments. Het vertegenwoordigt zo’n 22 organisaties en werkt samen met gelijksoortige instanties in het buitenland. Het EBLT vraagt uw aandacht voor het volgende.

Wij zijn erg geschrokken van het nieuws dat RTV Noord wil stoppen met twee van haar bekendste programma’s: Twij deuntjes veur ain cent en Klouk.

Het EBLT heeft ook de open brief van SONT over dit onderwerp ontvangen, de bekende stichting Streektaelorgenisaosies Nedersaksisch Taelgebied, één van onze leden. Het bestuur van het EBLT / EBKT staat vierkant achter deze brief en zal daarom niet alle argumenten van SONT nog eens herhalen.

Het is een groot verlies voor de Nedersaksische taal dat deze programma’s geschrapt worden. Het is namelijk erg belangrijk dat mensen zich kunnen uiten in hun moedertaal en programma’s zoals deze zijn erg belangrijk om de verbinding met de moedertaal niet verloren te laten gaan. Graag onderstrepen wij dat iets wat verloren gaat, vaak niet gauw terugkomt. Bovendien: u schrapt uw unique selling point, namelijk twee van de programma’s die uniek zijn in het Nederlandse medialandschap en die u doen onderscheiden van de concurrentie.
Continue reading “Iepen brief oan RTV Noord”

Poëzie in het UMCG

Het Kunstgenootschap Thomassen à Thuessink van het UMCG organiseert van 4 september tot 4 december de expositie Poëzie in het UMCG. Hierbij kuj Grunningse, Friese, Drentse en Nederlandse poëzie lezen èn beluustern. De gedichten bint namelijk, as dat meugelijk was, inespreuken deur de dichters zelf. En aj (gelukkig) gien ofspraak in het ziekenhuus hebt, kuj der vanzelf ok naor toe!

Boarne: Huus van de Taol