Huus van de Taol zet de deuren lös

Zaoterdag 19 november is der Lös Huus bij het Huus van de Taol in Beilen. Wij viert daw 15 jaor bestaot, de metwarkers en vrijwilligers laot die dag zien wat er allemaol gebeurt um de Drentse taol oet te dragen. Daornaost is er ’s middags de Grote Streektaolstried.

Tussen 10 en 16 uur is der een keur an activiteiten: bezukers kunt rondkieken in het Huus, een broescursus volgen, naor Drentse poëzie lustern of anschoeven veur een sunterklaos-dichtworkshop. Veur kinder is der een veurleesuurtie en een spannende speurtocht. Ok projecten die nou bij het Huus loopt wordt veur het voetlicht bracht en der is een boekenmarkt.

Wieder zendt Radio Drenthe het programma Hemmeltied de hiele mörgen live oet vanoet het Huus van de Taol en komp winnaor van het Drèents Liedtiesfestival Rick Hilberts optreden.

De oetsmieter van de dag is de Grote Streektaolstried in de raodzaal van het gemientehoes: wi’j je met een koppel Drentskenners opgeven, dan kuj dat doen op huusvandetaol.nl/streektaolstried.

En wi’j as schriever van Drentse poëzie een podium veur je wark? Meld je dan an veur de loketpoëzie in de hal van het gemientehoes. Dan kuj je wark daor veurdragen. Dit kan via huusvandetaol.nl/loketpoezie.

Eerste Dikke Week van de Nedersakische Schrieverij

Ruim een week aandacht voor het Nedersaksisch tijdens de Dikke Week van de Nedersaksische schrieverij

Van 5 tot en met 14 november is het de Dikke Week van de Nedersaksische schrieverij. Streektaalorganisaties in Nederland hebben hun krachten gebundeld en besteden gezamenlijk een dikke week lang aandacht aan het Nedersaksisch schrijven. Met onder andere een streektaalsymposium, een Nedersaksisch café, taalcursussen, boekpresentaties, een streektaaldictee, aandacht voor streektaal in het onderwijs en een nieuw festival voor het Gronings. De Dikke Week van de Nedersaksische schrieverij is een gezamenlijk initiatief van Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC), Huus van de Taol, IJsselacademie, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Twentehoes en Stellingwarver Schrieversronte.

Bi’jpraoten en Buusboukje

De Dikke Week trapt op vrijdag 5 november af met een streektaalsymposium in Doetinchem, Bi’jpraoten, georganiseerd door Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Tijdens het symposium voor liefhebbers en kenners van het Nedersaksisch ligt de focus op het imago van en educatie in streektaal. Het Huus van de Taol in Drenthe brengt tijdens de Dikke Week een speciale herfsteditie van Roet uit met aandacht voor Overijsselse schrieverij en er is een Nedersaksisch Roet café geheel in het teken van de regiotaal. Op maandag 8 november en donderdag 11 november presenteert Centrum Groninger Taal & Cultuur op twee basisscholen in Groningen het Buusboukje, een pocketformaat leerboekje over het Gronings en speciaal ontwikkeld voor kinderen. En er is nog veel meer aandacht voor het Nedersaksisch in de Dikke Week van de Nedersaksische schrieverij tijdens het Oost Gelders Streektaaldictee, tijdens GRN Groninger Festival in Hoogezand – een nieuw festival in en over het Gronings met streektaalmuziek, Groninger literatuur, een taalmarkt, lezingen over taalwetenschap en nog veel meer – en bij Taal an Taofel, met voordrachten van schrijvers en muziekoptredens, in het Drentse Dwingeloo.

Schrieverij en socials

Tijdens de Dikke Week van de Nedersaksische schrieverij besteden de zes Nedersaksische taalorganisaties dagelijks aandacht aan het Nedersaksisch. Op de sociale media kanalen van de organisaties is elke dag een andere schrijver of dichter te zien en te horen met poëzie of proza in het Gronings, Drents, Overijssels, Achterhoeks, Twents en Stellingwervers. Kijk voor meer informatie en alle streektaalactiviteiten tijdens de Dikke Week van de Nedersaksische schrieverij op www.nedersaksisch.com.

Roman ‘De Affaire’ over macht, seks en intrige in de Drentse politiek.

Het verhaol is inspireerd op een waorgebeurd schandaal dat al meer as tien jaor de Drentse politieke gemoedern bezigholdt.

Een journalist die blind carrière prebeert te maken, twei vrouwelijke politici die mekaar de tent oetvecht en een subsidiefraude van jewelste, dat bint de explosieve ingrediënten van dizze körte roman.

De titel slat zowal op het fraudeschandaal as op de escapade van een journalist die geheime stukken over de fraude toespeuld kreg. Met informatie die hij via het bedde verkreg, mak een journalist rap naam en der lonkt grote roem. Maor hij stek zich ok in een wespennust van macht, seks en intrige. Allewal e alles op het spel zet lek der gien ontsnappen meer an. Of is er toch nog een oetweg oet dizze zaak?

Het boek is schreven deur Tieme Woldman en vörmgeven deur Wouter van Tilborg. Op vrijdag 12 november 2021 wordt het eerste exemplaar in ontvangst nummen. En vanof dan is het boek in de boekhandel en op huusvandetaol.nl te koop.

Een slok oet je eigen Drentse mok!

Streektaolorganisatie het Huus van de Taol verkocht al jaoren koffiemokken met Drentse teksten derop in heur (online) winkel. Maor nou wilt ze wal ies aandere teksten op de mokkies hebben.

Daorum doet ze een oproep um een pakkende Drentse kreet te bedèenken veur op zu’n mok. De tekst möt vanzölf in het Drents en mag op zien hoogst vier woorden lang weden.

De winnaar kreg een mok met zien eigen tekst en het Huus van de Taol giet de mok met de winnende tekst dommiet verkopen in heur (online) winkel.

Teksten kunt tot 1 november via www.huusvandetaol.nl/drentsemok instuurd worden.

Veurzitterswissel bij het Huus van de Taol

Bestuursveurzitter van het Huus van de Taol Emko Dolfing gef de veurzittershamer deur an Roel Barkhof.

Dolfing: ‘An een val op het ies van ‘t winter he’k zoveul klachten overholden, dat mien gezondheid het op dit moment niet toelat um mij vol in te zetten veur het Huus van de Taol. ‘
Dolfing was sinds jannewaori 2019 veurzitter van de streektaolorganisatie.

Met Barkhof haalt het Huus van de Taol een undernimmende veurzitter in hoes met veul ervaring in Noord-Nederland, die zien weg in de bestuurlijke wereld goed kent. Hij warkte as journalist bij verscheiden kraanten in de regio, was verslaggever bij Radio Drenthe en ien van de grondleggers van TV Drenthe, waor e diverse functies had hef. Sinds 1998 is e actief as zölfstandig undernimmer op het gebied van communicatie, public relations en informatieveurziening bij de overheid en in ’t bedriefsleven.

Renate Snoeijing, directeur van het Huus van de Taol:’ ’t Is spietig daw al zo rap ofscheid nimmen moet van een betrökken veurzitter as Emko Dolfing. Gelukkig hew in Roel Barkhof een goeie opvolger vunden met veul ervaring in het bedriefsleven en een goed netwark in de politiek.’

Barkhof begunt in jannewaori 2022 officieel an zien rol as veurzitter, maor zal de kommende tied al wal bij een koppel activiteiten anwezig weden.Inschrieving ienakterfestival Kört&Goed 2022 giet lös

In meert 2022 is der weer een neie editie van ienakterfestival Kört&Goed. De drei veurrondes bint in Zeijen (5 meert), Noord-Slien (11 meert) en Dwingel (12 meert). Op zaoterdag 26 meert is de finale in schouwburg Ogterop in Möppelt. Van 1 oktober tot an 1 november 2021 kunt tenielgroepen zuch veur het festival anmelden.

Aal twei jaor organiseert streektaolorganisatie Huus van de Taol het ienakterfestival Kört&Goed. De opzet is aal maol geliek: op zien hoogst twaalf ienakters wordt op drei aovenden op drei verschillende plekken in Drenthe speuld. Een jury beoordielt wat der op de plaanken bracht wordt. De winnaars van de drei veurrondes én de beste tweide gaot deur naor de finale. Een neie jury kös oet de finalisten een winnaar.

Wel kan metandoen

Tonielverienings, buurtverienings, vriendenclubs: elkenien die in groepsverband aordigheid hef an tenielspeulen kan zuch anmelden um metan te doen. De grootte van de groep is niet belangriek, wál of de groep op het podium past. De veurrondes speul we op kleine podiums.

Eisen

Een ienakter duurt umdebij twintig tot dartig minuten en is hielemaol of grotendiels in het Drents. De keuze van het genre is vrij; van femilieveurstelling tot klucht tot erensachtig drama kuj opvoeren. Tussen de verschillende stukken is der vaak weinig wisseltied, dus het decor muj klein holden. Op de site huusvandetaol.nl/opdeplaanken staot veule neie ienakters veur elkenien um te gebroeken.

Foto: Crescendo Gieterveen / foto maokt deur Anneke Bloema / Thefactory2

Vergoeding en begeleiding

Elke groep die metan döt kreg € 100,- um in elk geval een diel van de kosten betalen te kunnen. Wieder hebt de dielnimmers recht op deskundige hulp op het gebied van de Drentse taol en understeuning bij de regie (via het Huus van de Taol).

Anmelden

Anmelden kan deur een mail te sturen, veur 1 november 2021, naor info@huusvandetaol.nl

En veur meer informatie kuj op huusvandetaol.nl/opdeplaanken/teniel terecht.

Neie expositie bij het Huus van de Taol in Beilen

Aanderhalf jaor lang bleven de witte muren van het Huus van de Taol leeg, maor nou hangt er weer prachtige kunstwarken.

Blikvanger van dizze expositie is de grote foto van een os in de Drentse natuur, die maakt is deur Karin Broekhuijsen oet De Kiel. Wieder bint warken te bekieken van Nicola Rozemeijer, B.C. Toebak, C.E. Schreuder, Jet van Oosten, Arthur Martin, Barbara v.d. Laarse en Lidwien Chorus. Holtsnede, litho, foto, aquarel, schilderij; der zit veur elkenien wat tussen!

Een neie samenwarking met Kunstplaza Schurer zörgt erveur dat er nou elk half jaor aandere kunst te bekieken is bij de streektaolorganisatie in Beilen.

Karin Broekhuijsen – De os. Foto: Huus van de Taol/Kunstplaza Schurer

De deuren van het Huus van de Taol lös van maondag t/m dunderdag van 09.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 09.00 tot 13.30 uur. Toegang is gratis.
Kunstplaza Schurer kuj vinden op de bovenste verdieping van warenhuis Vanderveen in Assen. Heur collectie bestiet uut honderden prachtige kunstwarken.

Nei seizoen Taal an Taofel begunt in oktober

Op zundag 17 oktober in Dwingel en op zundag 24 oktober in Noord-Slien kuj genieten van Drentse literatuur en muziek. Boetendes kuj tussen de middag veur ’t warm eten anschoeven. 

Op zes zundagen in de winter kan het publiek naor streektaolschrievers lustern. Ok is der  muziek en in de pauze warm eten. Streektaolorganisatie Huus van de Taol stiet garant veur een schier begun van de zundag. 

Op zundag 17 oktober is de oftrap in Grand Café De Brink in Dwingel. Het publiek kan lustern naor gedichten van Henny Bouwman en verhaolen van Ada Waninge. De muziek is van Okke Panneman. 

Zundag 24 oktober is het de beurt an Restaurant-Zalencentrum Wielens in Noord-Slien. Het publiek kan dan lustern naor gedichten van Hennie Stokker-Stadman. Schriever Anne Doornbos vertelt over zien Drentse thriller De man die Russich preut. De muziek is van Theo Bruinsma. 

Taal an Taofel begunt um 11.00 uur en stopt um 14.00 uur. De entree is € 20,00. Daor kriej dan koffie/thee en een warme maoltied veur.  

Bij de deur he’j  je ID (riebewies, paspoort of ID-kaort) neudig en een bewies van vaccinatie of de QR-code. Dat mag op pepier of op je tillefoon. Risserveren.

Jannie Boerema vertaolt en bewarkt Shakespeares Macbeth tot Macbeth in Drenthe

Drentse Shakespeare wordt in beparkte oplage oetgeven deur Het Drentse Boek 

ZEIJEN – In heur woonplaots Zeijen prissenteerde schriefster Jannie Boerema samen met oetgeverij Het Drentse Boek heur vertaoling van de tenieltekst Macbeth van William Shakespeare. Boerema verplaotst dit stuk van Schotland naor Drenthe. Heur bewarking hef dan ok de naam Macbeth in Drenthe.

Op dunderdag 9 september zit zu’n 30 mèensen in de grote zaol van café Hingstman. Twei doedelzakspeulers van ClanMacbeth oet Grunnen komt met het eerste exemplaor de zaol in. De schriefster gef dit boek dan an Marga Kool.

links Jannie Boerema en rechts Marga Kool

Shakespeares Macbeth is een mix van hoogdraovend en platvoers teniel, van olde thema’s en neie ideeën. Jannie Boerema hef een frisse Macbeth in Drenthe maoken wild, zunder daorbij de taol en inhold van het originele stuk kwiet te raken. Ze verplaotst de stried um de macht naor Drenthe. En gek genog is het hielemaol niet vrömd dat der edeln in de previncie rondloopt en dat der een koning vermoord wordt. Of dat der internet en Spa Rood is.

Oetgeverij Het Drentse Boek gef miest poëzie en proza in boekvörm oet. Veur Macbeth in Drenthe, feitelijk een tenieltekst, is der een oetzundering maakt. De vertaoling van Jannie Boerema is zó biezunder dat er geliek een luxe editie van maakt is met harde linnen kaft. Daorbij wordt dit boek in een beparkte oplage van 50 exemplaoren in de Linksum-reeks oetbracht. De schriefster hef ze nummerd en signeerd. Het boek komp der ok as e-book, te bestellen.

Kuj ’t even wachten?* Drenthecursus in de bibliotheek van Börk

Streektaolorganisatie Huus van de Taol organiseert vanof 6 oktober een Drenthecursus in de bibliotheek in Börk. Der is nog stee, dus aj metandoen wilt kuj je opgeven.

Aj een Drenthecursus van het Huus van de Taol volgt leer je meer over Drenthe en het Drents: der komt woorden en oetdrukkingen oet de umgeving an bod, je leert de oetspraak en der is andacht veur meziek en schrieverij.

De cursus wordt geven deur een docent Drents van het Huus van de Taol en de aovenden bint gezellig en leerzaam. Woon je nog maor kört in oeze provincie, of bi’j der geboren en getogen? Jong, old, het mak niks oet: elkenien is welkom bij de Drenthecursus.

Opgave löp via het Huus van de Taol, vul het formulier in of bel met 0593-371010.

* Gezegdes als Kuj ’t even wachten? komt ok an bod. Kuj ’t even wachten betiekent Hebt u even tijd?