Huus van de Taol

KERNDOELEN NEDERSAKSISCH

Plezier met het gebruik creëren, een positieve grondhouding ontwikkelen en actief bezig zijn met de woordenschat van je eigen vorm van het Nedersaksisch. Dit zijn in het kort een aantal belangrijke onderdelen uit de kerndoelen Nedersaksisch. Een mooie mijlpaal in de ontwikkeling van het curriculum Nedersaksisch.

Tijdens de eerste studiedag van Levende Talen Nedersaksisch, op 21 juni 2019, hebben de vertegenwoordigers van de diverse streektalen in het Nedersaksisch taalgebied samen gesproken over onderwijs in het Nedersaksisch. Hendrik Jan Bökkers is vervolgens aan de slag gegaan met de vormgeving van een curriculum. De eerste stap in dat proces is er nu:

1) De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Nedersaksisch door henzelf en anderen. Lês mear…

Twa nije (betelle) striders foar it Nedersaksysk

Fia itnijs.frl

It Nedersaksysk hat der twa beropskrêften by. Der binne ferskate organisaasjes yn Nederlân dy’t opkomme foar dy erkende streektaal. Oars as it Frysk hat dy gjin standerttaal, mar bestiet er út in grut tal dialekten. Dy wurde praat yn in grut part fan Noard- en East-Nederlân. Yn Fryslân hearre it Stellingwerfsk en it dialekt fan eastlik Kollumerlân der ek by.

Lês mear…

Uniek boek voor Nederland: het Drents verkleinwoordenboek

Samensteller Abel Darwinkel heeft er jaren aan gewerkt

Het Huus van de Taol presenteert zaterdag 29 september 2018 het Drents verkleinwoordenboek. Een studie naar het systeem van Drentse verkleinwoordvorming. Het boek is samengesteld door Abel Darwinkel, die er in de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan. Nergens in Nederland is er eerder een verkleinwoordenboek voor een streektaal verschenen.

Voor iedereen die wel eens Drents gehoord heeft, is het meteen duidelijk: het Drents vormt verkleinwoorden door er ie achter te zetten. Woorden als ‘ballegie’, ‘bloempie’, ‘mannegie’, ‘vrouwgie’, ‘fietsie’, ‘koppie’, ‘schötteltie’ en ‘hoesie’ herkent iedereen meteen als Drents. Maar waarom zegt een Zuidwest-Drent ‘veugeltien’ en een Noord-Drent ‘vogelie’? Waar loopt de taalgrens tussen ‘schöttelie’ en ‘schötteltie? Wanneer gebruiken we ‘egie’ en wanneer ‘tie?’ Het komt allemaal aan de orde in dit Drentse verkleinwoordenboek dat door streektaalfunctionaris Abel Darwinkel is geschreven. Lês mear…

Cees Bijl ondertiekent namens GS het Minority Safepack

a2026f89d280329c069891e204646a61_XLFoto: Provincie Drenthe

Het College van Gedippeteerde Staten hef namens Cees Bijl zien haandtieken ezet onder het Minority Safepack. Het Minority Safepack is een petitie um in Europa aandacht te vraogen veur minderheden en minderheidstalen, zoas het Drents.Cees Bijl zeg hierover: In het cultuurbeleid van de provincie Drenthe heeft streektaal en de bevordering van het Drents bijvoorbeeld een belangrijke plek. Dat geldt niet voor minderheidstalen in Europees beleid. Wij tonen ons daarom solidair en sluiten ons aan bij de oproep om de petitie te tekenen.
Het Minority Safepack is een burgerinitiatief van de Federal Union of European Nationalities. Het doel is um alle vieftig miljoen mensen die as een minderheidstaal praot te bescharmen en te steunen.As der genog handtiekeningen wordt verzameld, wordt het onderwerp op de agenda bij de Europese Commissie ezet.De initiatiefnemers hoopt uuteindelijk op een Europees beleid veur bijveurbeeld onderwies, cultuur en media um taalkundige en culturele verscheidenheid in Europa te bevordern. Het initiatief mut minstens ien miljoen ondertiekenaars hebben om geldig te wezen.In Nederland lig die drempel op 19.500. Wi’j de petitie ok ondertieken? Veur meer informatie kuj kieken op www.minority-safepack.eu

Aandacht veur het Drents in de Zomercolumn van de NOS

Foto: Huus van de Taol

Naor anleiding van een discussie over ien van de varianten van het Drents die gebruukt wordt deur de weervrouw van RTV Drenthe, kwam het NOS journaal veur heur Zomercolumn even naor Drenthe. Mooi veur het Drents, mooi veur het Huus van de Taol die weer ies even dudelijk maken kun, dat het Drents in al zien varianten even weerdevol is.

De NOS-Zomercolumn

Bron: Huus van de Taol

KUNSTROET met EXPOSITIE

Een regionaal literair tijdschrift dat vijfendertig jaar bestaat, daarvan zijn er niet veel. Misschien zelfs is het Drents Letterkundig Tiedschrift Roet wel het enige. Dat is een speciale feestelijke uitgave waard. Een fantastische manier om te laten zien dat het blad nog springlevend is, en de redactie altijd in is voor nieuwe ideeën, is de zomereditie van het blad, dit keer een KunstRoet.

Voor deze kleurige editie van het deels in de streektaal en deels in het Nederlands geschreven tijdschrift maakten gerenommeerde (Drentse) schrijvers een gedicht of kort verhaal naar aanleiding van hun favoriete kunstwerk. En het laat zich raden dat dat mooie resultaten kan hebben.
Schrijvers die al vanaf het begin bij het tijdschrift betrokken zijn, zoals Marga Kool en Martin Koster, doen mee, net als schrijvers die nog niet zo heel lang publiceren, zoals Tieme Woldman. Er is figuratieve kunst van Gerard van de Weerd en Flip van Hoogdalem, maar ook abstract werk. En er zijn schrijvers die naast het schrijven ook de beeldende kunst beoefenen, zoals Klaas Koops of John Vorenkamp. Het light verse collectief maakte een voorproefje voor hun bundel over kunst in de openbare ruimte en een aantal schrijvers dook in de kelder van een galerie om daar een nieuw kunstwerk op te sporen. Lês mear…

Drentse Openluchtspeulen speult dizze zomer volop!

Zoas elke zomer kuj ok dit jaor weer naor diverse Openluchtspeulen. Wij hebt de veurstellings even op een rijgie ezet zodaj kieken kunt wel Drents toneelspel aj bezuken gaot. Veul plezier alvast … èn mooi weer ewenst vanzelf!

Stichting Openluchtspel Havelte speult Hielemaol Hoteldebotel
(Hotel te koop door Henk Roede, vertaald in dialect door Ben ten Velde )
Wordt opevoerd: 15 en 17 juli, 9, 12, 15, 19, 22, 26 en 28 augustus

Het echtpaar Bovendijk hef een klein hotellegie. Het hotel stiet al een poosie te koop en eindelijk hef zich dan een koper emeld. Der mut vanzelf een goeie indruk op de koper emaakt worden, maar de ofeglopen jaoren is der niet barre veul an ’t hotel gebeurd en het personeel is eigenlijk ok niet zo goed in de taken die as zij doen mut. De vraog is of de koop wel deurgiet en ja, wat is de koper eigenlijk van plan mit het pand? Lês mear…

Hondenboel bij boekpresentatie Kattenbende en Hondenboel in Zwarvershoes

Wat kan je gebeuren als je een volwassen kat uit het asiel halt en vlak daarna een jong hondje erbij neemt? In Kattenbende en Hondenboel vertelt schrijver Klaas Koops over de belevenissen van kat, hond en baasjes gedurende het eerste jaar. Koops is zelf beeldend kunstenaar en maakte er dan ook graag zelf de leuke illustraties bij.

Drenthe kent ongeveer honderdduizend katten en zestigduizend honden. Dat betekent dat, als overal één kat of hond zou wonen, bijna de helft van alle gezinnen in Drenthe een kat heeft en meer dan een derde een hond.

Het kan dan ook niet anders of veel lezers zullen plezier beleven aan deze herkenbare verhalen geschreven in toegankelijk Drents.
De uitgever overhandigde vrijdagmiddag het eerste exemplaar van het boek aan de voorzitter van het Zwarvershoes in Beilen, de heer Mijnheer. Klaas Koops gaf zijn eerste exemplaar aan de hoofdrolspelers uit het boek: hond Tolle en zijn bazinnetje. Lês mear…

Praten in uw streektaal

Wie van huis uit gewend is in streektaal te praten, weet hoe prettig het kan zijn om met anderen in die taal te spreken. Praat u graag in het Gronings, Drents of Fries? In de Week van de streektaal (vanaf 16 maart) kunt u zien met welke medewerkers en vrijwilligers van het UMCG u in uw eigen streektaal kunt spreken. De medewerkers en vrijwilligers die Gronings, Drents of Fries verstaan, dragen dan een button waarop dat vermeld staat. En bevalt dat goed, dan bekijkt het UMCG hoe deze actie een vervolg kan krijgen.

De actie organiseert het UMCG in samenwerking met het Huus van de Taol uit Drenthe, Afûk uit Friesland en het Huis van de Groninger Cultuur. Lês mear…

Meertaelig onderwies mit Drents en Duuts, en een Drents lektoraot op kommenwegen

Foto: RTV Drenthe

Goed ni’js van de Drentse kaante. De perveensie Drente wil meer ommedaenken veur et Duuts en toegelieke ok veur et Drents in et Drentse onderwies. Perveensiaole Staoten van Drenthe hebben d’r een dagmennig leden maximaol een ton per jaor veur beschikber steld, veur de kommende vier jaor. Doel is om de streektael te beholen en de weerde van meertaelig onderwies beter uut te buiten. Et projekt zal dreven wodden deur een anjaeger veur Drents en Duuts, die uutgruuien zal tot een lektor bi’j de Stenden-hogeschoele in Liwwadden. Die het ok vestigings in Drenthe zels, zoas de Pabo in Emmen. Inkelde basisschoelen in Zuudoost-Drenthe kriegen een pilot. Ok de Drentse streektaelorgenisaosie Huus van de taol zal uteraord betrokken wezen. D’r wodt o.e. docht an et opwarken van de kundigheden van docenten en studenten. Dippeteerde Munniksma risseneert bi’j ien en aander dat meertaelighied meer kaansen geft veur wark en ontplooiing.

Bron: RTV Drenthe

1 2  Scroll to top