Undersyk oer taalgebrûk Nederlân

Undersyk fan it Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lit sjen dat likernôch in kwart fan de minsken yn Nederlân thús it meast in oare taal as it Nederlânsk praat. Sa’n 10% fan de minsken praat thús in regionale taal en 5% fan de minsken praat in dialekt thús.

Yn Fryslân praat 40% benammen Frysk thús, yn Limboarch is dat 48%. It Nedersaksysk wurdt yn Drinte troch 31% thús praat, yn Grins troch 26% en yn Oerisel troch 24%. It Frysk en it Limboarchsk wurde ek bûtendoar in soad brûkt, lykas op it wurk, op skoalle, by offisjele ynstânsjes (bygelyks it gemeentehûs of sikehûs), yn winkels of hoareka of mei buorlju en freonen.

Far mear ynformaasje kinne jo nei it oersjoch en it folsleine ûndersyk sjen.
Omrop Fryslân hat omtinken jûn oan it ûndersyk mei heechlearaar Goffe Jensma en deputearre Sietske Poepjes.

Euvereinkoms veur erkinning Limburgs as streektaal

In Venlo is ein euvereinkoms geslaote veur de erkinning van ‘t Limburgs as officiële streektaal.

Minister van Binnenlandse Zake en Limburger Raymond Knops, en gedeputeerde Ger Koopmans onderteikende de euvereinkoms op ein symposium euver de Nederlandse streektale.

Geld
‘t Limburgs woort ierder al door ‘t Riek erkind as streektaal. Met de onderteikening van de euvereinkoms spraeke alle deilnemers met mekaar aaf det zeej ‘t gebroeëk van ‘t Limburgs in de regio zulle gaon stimulere. ‘t Riek leet 25.000 euro op taofel um regiotale, waoonder ‘t Limburgs, te bevordere.

Naodet minister Knops 25.000 euro hej toegezag väör ‘t Limburgs deeg deputé Ger Koopmans dao vanoet de provincie nog ‘ns ein zelvendje bedraag baovenop. Hae goof aan det ‘t bedraag besteedj zoe mótte waere aan ‘t sjrieve van Limburgse väörlaesverhäölkes en Limburgstalige kènjerleedjes.

Naeve ‘t Limburgs woort ierder al ‘t Nedersaksisch, det in het oeëste en noord-oeëste van Nederland wuurt gespraoke, erkind door ‘t Riek as streektaal.

Door: Cyriel Heuts en Tom Doesborg

Het Limburgs kent uniek toonsysteem: door te ‘zingen’ tijdens het praten verandert de betekenis van het woord

Foto: L1, fan www.1limburg.nl
Foto: L1, fan www.1limburg.nl
Limburgers ‘zingen’ tijdens het praten. Die stijging en daling van toon zijn noodzakelijk, want de betekenis van woorden en zinnen hangt af van toonhoogteverschillen. Andere Nederlanders kunnen daar geen touw aan vastknopen. Door: Mieke Zijlmans (Volkskrant, 29 januari 2018)

Continue reading “Het Limburgs kent uniek toonsysteem: door te ‘zingen’ tijdens het praten verandert de betekenis van het woord”

Inschrieven veur de streektaelebi’jienkomst van 7 november in Deventer kan nog

Zoas al aorig bekend is, wodt d’r op 7 november die now ankomt een streektaelekonfereensie orgeniseerd deur et Ministerie van Binnenlaanse Zaeken, angaonde de regionaole taelen Nedersaksisch, Fries en Limburgs. Et gaot om de taelen die erkend binnen in et kader van et Europese haandvest veur regionaole taelen en taelen van minderheden. Et ministerie het tiedinge daon dat de inschrievingsmeugelikhied verlengd is. Ie kun je dus nog opgeven – tot et mement dat alle plakken risserveerd binnen. Lees veur alle belangrieke info en et jow opgeven kunnen geern veerder op disse sociaole media:
Facebook
Twitter

DLR-1U-W0AA9hT7

Misser Taalunie: Nedersaksisch en Limburgs genegeerd

XvL-Odm4_400x400Onlangs verscheen de rapportage van een recent Taalunie-onderzoek naar de Staat van het Nederlands. Het staat er goed voor, het Nederlands hoort met 24 miljoen sprekers ‘bij de 40 grootste talen ter wereld’ – zij het als 40ste. Leuk om te weten. Maar er ontstond irritatie over het doodzwijgen van het Limburgs in het rapport. Respondenten zijn tot het Nederlands gerekend als zij ‘dialect’ spreken. Tot het laatste rekent de Taalunie kennelijk ook het Limburgs en noemt die taal niet, zeker niet als officieel erkende taal. Dat is in lijn met oude reflexen – de Taalunie wilde eerder al het Limburgs niet erkend zien.

Ook in het noorden en oosten van Nederland is er ongenoegen, want de Taalunie heeft het evenmin over het Nedersaksisch. Maar wij doen dat wel en willen net als de Limburgers ook onze taal expliciet in het onderzoek betrokken zien. Wij steunen de Limburgers in hun protest op http://www.petitie24.nl/petitie/1013/wij-spreken-limburgs.

Inmiddels kwam de Taalunie met sussende woorden: men wil praten met een selectie van verontruste personen die voor het Limburgs in de bres gesprongen zijn. Citaat: ‘De Taalunie vindt aandacht voor taalvariatie binnen Nederland en Vlaanderen van groot belang en wil deskundigen daar uiteraard bij betrekken.’

Dat belooft wat, zou je denken, maar dit is het punt natuurlijk niet. De Taalunie heeft iets recht te zetten. Ze moet het Nedersaksisch en Limburgs expliciet betrekken in het onderzoek. Het Europees Handvest van de Raad van Europa erkent immers het Limburgs en het Nedersaksisch als regionale talen en de Nederlandse overheid heeft dat handvest geratificeerd.

Hans Gerritsen & Henk Bloemhoff, voorzitter resp. secretaris van SONT (Streektaalorganisaties Nedersaksisch Taalgebied)

Goffe Jensma, Hoogleraar Friese Taal en Cultuur/Hoofd van het Bureau Groninger Taal en Cultuur

Froukje de Jong-Krap, voorzitter Europeesk Buro foar Lytse Talen

‘Dialectmuziek zorgt voor een unieke band’

Foto: Meertens Instituut
Interview Dagblad van het Noorden, 4 augustus 2015

Hoogleraar taalcultuur in Limburg Leonie Cornips deed onderzoek naar de muziekbeleving van Rowwen Hèze.

Het moment dat Leonie Cornips van de Universiteit Maastricht voor het eerst de tekst ‘Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag dat heel Holland Limburgs lult’ hoorde, staat haar nog helder voor de geest. ,,Ik woonde al twintig jaar in Amsterdam, maar werd bijna dagelijks geconfronteerd met mijn Limburgse roots – mensen die mijn accent nadeden of mij niet verstonden. En toen hoorde ik eind jaren negentig dat nummer, vol humor en ironie, gezongen in dialect waar de rollen waren omgedraaid. Het was een bevrijding.’’ Continue reading “‘Dialectmuziek zorgt voor een unieke band’”