literatuer

Festival ‘Suns Europe’ yn Friûlië freget om ferskes, film en literatuer yn lytse talen

suns_sardigna

Festival Suns Europa yn Udine, Italië sil begjin desimber op ‘e nij muzyk, film en literatuer yn minderheidstalen yn it sintsje sette. Muzikanten, filmmakkers en skriuwers dy’t hjiroan meidwaan wolle kinne harren oant 5 oktober ynskriuwe fia de website. Ferline jier die foar Fryslân it muzikale duo ‘Marit & Nigel’ mei oan Suns; net sûnder súkses, want it jonge duo waard doe twadde op it sjongfestival.

Foar dit jier krige it EBLT fan ús Europeeske netwurk NPLD de folgjende oprop, dy’t wy hjir publisearje:

SUNS EUROPE IS BACK! New website and call for the 2016 edition now online

Udine and its region, Friûl, are ready to be once again the heart of European creativity and of linguistic and cultural diversity. In less than two months, SUNS Europe will be back: from the 29th of November to the 3rd of December, the European festival of performing arts in minority languages will award the best music, video and literary production in such languages of the continent.

Both the information and the form to fill in order to participate are online on www.sunseurope.com, on which you will find also a suitable page where to upload all textual, audio and audio visual projects.
Lês mear…

Hondenboel bij boekpresentatie Kattenbende en Hondenboel in Zwarvershoes

Wat kan je gebeuren als je een volwassen kat uit het asiel halt en vlak daarna een jong hondje erbij neemt? In Kattenbende en Hondenboel vertelt schrijver Klaas Koops over de belevenissen van kat, hond en baasjes gedurende het eerste jaar. Koops is zelf beeldend kunstenaar en maakte er dan ook graag zelf de leuke illustraties bij.

Drenthe kent ongeveer honderdduizend katten en zestigduizend honden. Dat betekent dat, als overal één kat of hond zou wonen, bijna de helft van alle gezinnen in Drenthe een kat heeft en meer dan een derde een hond.

Het kan dan ook niet anders of veel lezers zullen plezier beleven aan deze herkenbare verhalen geschreven in toegankelijk Drents.
De uitgever overhandigde vrijdagmiddag het eerste exemplaar van het boek aan de voorzitter van het Zwarvershoes in Beilen, de heer Mijnheer. Klaas Koops gaf zijn eerste exemplaar aan de hoofdrolspelers uit het boek: hond Tolle en zijn bazinnetje. Lês mear…

12 april Sirkwy Sympoasium ‘Alde meuk?’

Foar de fjirde kear is der in literêr sympoasium oer in gearhingjend tema. Yn 2011 en 2012 waarden de lêzingen op mear jûnen hâlden. Ferline jier die bliken dat it foar de measte minsken oantrekliker is om de rige yn ien kear te hâlden op in nijsgjirrch plak.

Dêrom ek yn 2014 in middei mei trije nijsgjirrige lêzingen, ôfwiksele mei muzyk en royaal de gelegenheid om elkoar te treffen en by te praten.

Lêzingen
De 3 lêzingen geane oer it tema ‘klassikers’ –
* wêrom komt it âlde hieltyd werom?
* wa betinkt de literêre proazakanon?
* de Frankfurt-seleksje út ‘10 Books from Friesland’ : in miste kâns? Lês mear…

 Scroll to top