Meertalig voortgezet onderwijs op CSG Liudger

Burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf geeft woensdag 10 september samen met drie leerlingen het officiële startsein voor meertalig voortgezet onderwijs (mvo) in Waskemeer.

CSG Liudger is daarmee de eerste school in de regio De Stellingwerven, die met behulp van Cedin (Expertisecentrum Meertaligheid) en de provincie Fryslân mvo aanbiedt. ,,Ik ben trots op deze ontwikkeling, hiermee kunnen we de taligheid van onze leerlingen verder versterken’’, aldus Titia Keuning, locatiedirecteur. Continue reading “Meertalig voortgezet onderwijs op CSG Liudger”