De premjêre fan Fanfare komt der oan | Ekstra kaarten beskikber

It is hast safier, de premjêre fan Fanfare – de grutte lokaasjefoarstelling yn Easterlittens – stiet foar de doar. Fan sneon ôf begjinne de try-outs foar publyk.

Extra kaarten beschikbaar voor Fanfare 

Naast dat de laatste puntjes op de ‘i’ worden gezet, hebben wij het geweldige nieuws dat de tribune is vergroot omdat de kaartverkoop hard gaat! Daarom zijn er voor eerder uitverkochte data nu weer (een paar) kaarten beschikbaar

lês mear op de webside fan Tryater

Omrop Fryslân betinkt en fiert de frijheid op 4 & 5 maaie

Betinke dogge we by Omrop Fryslân dit jier mei in live útstjoering fan de provinsjale
deadebetinking. Fiere dogge we de dei dêrnei, mei it Noardewyn Live poadium fan Omrop
Fryslân op de Wissesdwinger yn Ljouwert. Belibje it troch derby te wêzen of sjoch it live op
telefyzje.

Op 4 maaie stjoert Omrop Fryslân de provinsjale deadebetinking yn de Prinsentún yn Ljouwert live út op radio en telefyzje. Mei muzyk fan de Fryske Ambassadeur fan de Frijheid, Kaspar, en Brassband Hossanah. Fierder is Jacques Kooistra, de soan fan nazi-jager Jack Kooistra, fan de stifting Hunting Jack, oanwêzich. Boargemaster Van Haersma Buma fan Ljouwert sil in taspraak hâlde. De presintaasje komt fan Eric Ennema.

De Deadebetinking is op 4 maaie om 19.30 oere live te folgjen by Omrop Fryslân.

Omrop Fryslân op it Befrijingsfestival

We ha in jier sûnder moatten, mar Omrop Fryslân is werom mei in eigen poadium op it
Befrijingsfestival yn Ljouwert. Omrop Fryslân sil mei Noardewyn Live de Wissesdwinger omtsjoene ta in muzikaal doarpsplein. De presintaasje leit yn hannen fan Willem de Vries en Eric Ennema.

Understeande nammen stean kommende snein op it poadium fan Omrop Fryslân:

14.00 oere – Nothing/Kaydee and the Goodfornothing Boys
14.45 oere – F.O.D.
15.30 oere – Bildtstar
16.15 oere – Folgas
17.00 oere – Jitiizer
17.30 oere – De Doelleazen

It Omrop Fryslân poadium is fan 14.00 oant 18.00 oere te finen op de Wissesdwinger yn Ljouwert en is online en op telefyzje live te folgjen.

Noardewyn Live op Befrijingsfestival 2017 – boarne: Omrop Fryslân

Nije webside De Moanne

De nije webside fan de Moanne, yn geef Frysk, live gien. De side is frisser, oersichtliker en   dúdliker. Troch de berjochten better op tema yn te dielen, kinst fluch fine watst sikest.

Nij is ek de gearwurking mei Merk Fryslân, dêrtroch binne no op de webside alle kulturele aktiviteiten yn in aginda werom te finen. De webside is hjir te besjen.

Foar alles in ferske! in ferskeboek foar pjutte-opfang en ûnderbou primêr ûnderwiis

Op 1 maart ferskynt by Utjouwerij Afûk it nije ferskeboek ‘Foar alles in ferske!’ fan Clara Rullmann. It boek befettet tolve nije ferskes en ferhaaltsjes foar bern fan 2 o/m 6 jier. De ferskes binne makke foar gebrûk op de berne-opfang en yn de ûnderbou fan it primêr ûnderwiis, en geane oer ûnderwerpen dy’t dêr deistige praktyk binne, lykas opromjen, iten, jierdei wêzen en grutter wurden. De feestlike presintaasje fan it boek is op 29 febrewaris by ibs ’t Holdersnêst yn De Harkema.

De ferskes

Clara Rullmann skreau tolve ferskes oer ûnderwerpen dy’t ticht by de belibbingswrâld fan jonge bern steane. Pedagogysk meiwurkers en learkrêften yn de ûnderbou fan it primêr ûnderwiis hawwe meitocht oer de ûnderwerpen en de nije ferskes ek yn de praktyk úttesten. Doel wie dat de ferskes jonge bern oanmoedigje om mei te dwaan en te bewegen. Clara: “Muzyk is ûnmisber yn ’e ûntwikkeling fan jonge bern. Troch meimekoar te sjongen en te dûnsjen stimulearrest de taalûntwikkeling, en hast tagelyk in hiel soad wille!”

Njoggen bern, learlingen fan ibs ’t Holdersnêst yn De Harkema en dielnimmers oan it Berne- iepenloftspul, songen de ferskes yn by Sytse Broersma fan Noorderzon Muziekproducties, ûnder lieding fan Joke Krist. De arranzjeminten fan de ferskes binne makke troch Peter van der Zwaag.

It boek

Yn it boek steane de tolve ferskes en tolve bypassende ferhaaltsjes op rym. It boek kin ûnder it sjongen en fertellen rjochtop delset wurde, sadat de bern de prachtige yllustraasjes fan Marijke Klompmaker ek besjen kinne. By alle ferskes en ferhaaltsjes wurde praat- en aktiviteitetips jûn dy’t passe by it tema. Mei in QR-koade yn it boek komst by de online lokaasje dêr’t de ferskes te belústerjen binne en ek de blêdmuzyk downloaden wurde kin. It boek is makke mei subsydzje fanút it Taalplan Frysk. Pjutte-opfanglokaasjes en learkrêften yn de ûnderbou kinne it boek fergees oanfreegje fia www.tomke.frl.

De presintaasje

Op 29 febrewaris 2024 om 13.30 oere is de presintaasje fan it nije ferskeboek ‘Foar alles in ferske!’ op ibs ’t Holdersnêst yn De Harkema. Clara Rullmann sil dêr it earste eksimplaar fan it boek yn ûntfangst nimme, tagelyk mei de bern dy’t de ferskes ynsongen hawwe. Foarôfgeand oan de presintaasje fersoargje Willy van Assen en Wytske Bouwma in clinic, dêr’t sy yn sjen litte hoe’t it boek en de ferskes ynset wurde kinne. Oare pjutte-opfanglokaasjes en skoallen koene de ôfrûne tiid al meidwaan oan in winaksje om ek sa’n clinic te bemachtigjen. Yn totaal wurde der tsien clinics weijûn.

Fear yn ’e Broek foar Hindrik van der Meer

Moandei 3 july hat in delegaasje fan de Ried fan de Fryske Beweging, besteande út foarsitter Reinder Reitsma, skriuwer Nynke Beetstra en Jehannes Elzinga, by Hindrik van der Meer en syn frou Beitske yn Fûns del west om Hindrik de Fear yn ’e Broek fan de Ried oan te bieden mei in byhearrende oarkonde.

Foarsitter Reinder Reitsma fan de Ried spruts nochris it grutte belang fan Hindrik syn krewearjen út foar de muzykwrâld yn Fryslân en de Fryske teksten by de ûnderskate muzykstikken.

Hindrik wie der tige mei ynnommen, mar joech oan dat er it allegear net dwaan kinnen hie sûnder de stipe fan syn frou Beitske.

lês fierder

Release “Zo’n kerel As Hij” van Sister Sister

De nieuwe single – Zo’n kerel as hij – van Sister Sister is officieel verschenen! De officiële release vindt plaats via de bekende streamingdiensten. Tegelijkertijd verschijnt de videoclip van het nummer.

Sister Sister

Nadat de zussen Melissa en Yonina Hendriks 8 jaar lang in een band hadden gezongen, zijn ze nu al 12 jaar samen duo Sister Sister. Yonina debuteerde in 2016 bij het Drèents Liedtiesfestival als backing vocaliste bij Annemiek Drenth. “Deze ervaring was geweldig en hierdoor had ik de wens om een keer samen met Melissa mee te doen”.

Zo’n kerel As Hij

De zussen zochten contact met tekstschrijver Roy Keuter die speciaal voor de beide zussen samen met Dennis Hendriks een Drents lied schreven die heel goed bij hen paste. De beide zussen zijn hierna samen met Dennis en Roy de studio van Erwin Funke ingegaan en hier ontstond “Zo’n kerel As Hij”. Het is een country-popsong geworden waar Sister Sister zich helemaal in kan vinden.

Tijdens het Drèents Liedtiesfestival werd het nummer enorm goed ontvangen bij de jury en bij het publiek. En nu is de single klaar voor het grote publiek. Tevens zal de bijbehorende videoclip zeer binnenkort overal te zien zijn.

Sister Sister – Zo’n Kerel As Hij

  • Zang: Melissa Hendriks, Yonina Hendriks
  • Tekst: Roy Keuter, Dennis Hendriks, Erwin Funke
  • Muziek: Roy Keuter, Dennis Hendriks, Erwin Funke

Drèents Liedtiesfestval

Het Drèents Liedtiesfestval wordt organiseerd deur de Stichting REUR. Dit songfestival zörgt der veur dat der een brieder anbod komp van neie Drèentstaolige kwaliteitsmeziek.

Stichting REUR mak zuch stark veur de Drèentstaolige meziekcultuur in de bredte en brengt daormet de ansluting tot staand van het Nedersaksisch en Drèents bij aandere (inter-)nationale minderheidstaolen.

De officiële release Ienvold van Emile

Vrijdag verschijnt de nieuwe single ‘IENVOLD’ van Emile! De officiële release vind plaats via de bekende streamingdiensten.

Vorig jaar deed Emile mee aan het Drèents LiedtiesFestival 2022, met het nummer ‘IENVOLD’. Het nummer werd door zijn familie, vrienden en collega’s goed ontvangen. Daarom besloot hij dit nummer op te nemen bij Studio Fonique in Hoogeveen. Ook dit jaar wist hij weer de finale te bereiken met het nummer ‘Argens underweg’.

IENVOLD

Het nummer is vanaf 16 juni 2023 te beluisteren op alle muziek streamingdiensten en wordt hopelijk ook opgepikt door de regionale radiozenders. Er zijn nog plannen om een muziekvideo uit te brengen van het lied.

Het is een onbezorgd en zomers lied dat gaat over het genieten van de kleine en eenvoudige dingen in het leven. Genieten van de zon die schijnt of het ruizen van de bomen. Emile bezingt het allemaal in IENVOLD.

Drèents Liedtiesfestival

Het Drèents Liedtiesfestival wordt organiseerd deur de Stichting REUR. Dit songfestival zörgt der veur dat der een brieder anbod komp van neie Drèentstaolige kwaliteitsmeziek.

Stichting REUR mak zuch stark veur de Drèentstaolige meziekcultuur in de bredte en brengt daormet de ansluting tot staand van het Nedersaksisch en Drèents bij aandere (inter-)nationale minderheidstaolen.

Marianne Veenstra uit Coevorden komt met een nieuwe single ‘Geef het even wat tied’.

Marianne Veenstra uit Coevorden komt met een nieuwe single ‘Geef het even wat tied’.De 36-jarige vrachtwagenchauffeuse die begin van het jaar nog te zien was in het televisieprogramma ‘Meiden die rijden scoorde wederom hoog met haar inzending tijdens het Drèents Liedtiesfestival, dat op 18 mei 2023 plaatsvond.

Met het prachtige nummer ‘Geef het even wat tied’ kon ze rekenen op de hoogste waardering van de Drentse jury en eindigde ze met een 3e plaats in het algehele klassement.

‘Geef het even wat tied’ is een krachtige rockballad waarin ze haar persoonlijke strijd van de afgelopen maanden in muziek heeft weten te vatten. De waardering die zij ontving kon dan ook niet iets anders leiden dan dat deze single opgenomen en uitgebracht zou worden. ‘Geef het even wat tied’ is een absoluut Drents pareltje dat je raakt.

Drèents Liedtiesfestival

Het Drèents Liedtiesfestival wordt organiseerd deur de Stichting REUR. Dit songfestival zörgt der veur dat der een brieder anbod komp van neie Drèentstaolige kwaliteitsmeziek.

Stichting REUR mak zuch stark veur de Drèentstaolige meziekcultuur in de bredte en brengt daormet de ansluting tot staand van het Nedersaksisch en Drèents bij aandere (inter-)nationale minderheidstaolen.

Winner Liet sil Fryslân fertsjintwurdigje yn finale Regio Songfestival

Omrop Fryslân sil mei it Fryske songfestival Liet gearwurkje om te kommen ta in artyst dy’t Fryslân fertsjintwurdigje mei op it Regio Songfestival yn Utrecht. In evenemint dat no al folop lanlike bekendheid krijt.

De earste edysje fan it Regio Songfestival hat plak op sneon 4 novimber yn de Stadsschouwburg yn Utrecht. It ynstjoeringstermyn fan Liet ferskoot mei de gearwurking nei 1 augustus wêrtroch’t elkenien langer de kâns krijt om in liet yn te stjoeren.

© Regio Songfestival

Regio Songfestival

Omrop Fryslân en tolve oare regionale omroppen organisearje mei-inoar it Regio Songfestival. Eltse omrop kin in eigen kandidaat oanleverje. De 13 ynstjoeringen stride om de winst yn in grut live-optreden. De ynstek is om de dielnimmers yn de streektaal sjonge te litten. Dy talen fertsjintwurdigje nammentlik de eigenheid fan de regio.

De gearwurking tusken Omrop Fryslân en Liet is dêrmei in logyske set sizze foarsitter fan Liet Frans Veltman en einredakteur Sybren Terpstra fan Omrop Fryslân: “Troch de gearwurking wolle we besykje it Fryske liet nei in heger nivo te tillen. Dielnimming fan de Fryske winner oan it Regio Songfestival en it optreden op in poadium dat lanlik op telefyzje en online te sjen wêze sil, kin in grutte ympuls jaan oan it Frysk liet. It soe geweldich wêze dat in Fryske dielnimmer úteinlik it festival yn Utrecht wint en lanlik by de regionale en lanlike stjoerders te hearren is. We hoopje dat dit Fryske artysten ferliede sil om mei te dwaan oan ús eigen Liet 2023 yn oktober.”

Oanmelde foar Liet én it Regio Songfestival

De finale fan Liet sil plakhawwe op tongersdei 12 oktober yn poppoadium Neushoorn. Mei dy nije, en dus eardere, datum is mear romte oant de finale fan it Regio Songfestival.

Oanmelde foar Liet kin hjir en is noch mooglik oant 1 augustus. De finale fan Liet wurdt live útstjoerd op telefyzje by Omrop Fryslân. De úteinlike winner wurdt bepaald troch in profesjonele sjuery en it publyk.

Lisa Harms wint Drèents Liedtiesfestival 2023

Op dunderdag 18 mei 2023 vun de elfde editie plaots van het Drèents Liedtiesfestival. In de finale in het ATLAS Theater in Emmen kreeg Lisa Harms met het liedtien ‘Tot de zun uut giet’ de mieste stemmen bij de verscheiden vakjury’s. Het Drèents Liedtiesfestival wordt organiseerd deur de Stichting REUR. Dit jaor bestun de tv-vakjury uit Jason Staal, Lars Koehoorn en Iris Kroes.

dielnemers

Zoas ieder jaor wuurden de punten verdield deur een vakjury -underverdield in drie groepen-, boetendes kun ‘t pebliek gedurende de rechtstreekse oetzending van RTV Drenthe via sms een stem oetbrengen. De aandere negen dielnemers an het DLF23 waren Emile, Noordwaarts, Bertine Snippe, Dréents Grøs, Werilt, Marianne Veenstra, Madelon Heijnen, Sister Sister en Marjolein Schepers. Vleden jaor wun Rick Hilberts het Drèents Liedtiesfestival met ‘Vallende Sterren’.

Suns Europe en Regio Songfestival

Met heur winst krig Lisa Harms € 2000,- um heur winnende liedtien op een professioniele wieze op te nimmen en oet te brengen en zal zie later dit jaor dielnimmen an het Europees Songfestival veur Minderheidstaolen op het Suns Europe festival in Udine, waor zie het Nedersaksisch vertegenwoordigen zal. Nei dit jaor is dat Lisa ok Drenthe vertegenwoordigen zal op het Regio Songfestival. De dartien regionale, peblieke umroepen organiseert samen een Regio Songfestival. De allereerste editie wordt op 4 november in Utrecht holden.