NS geyt voordan med ümmeroupen in et twentsk

Een jår terügge deade de NS et nen set proberen. Konduktöörs kunden, as se dat wulden, in et neadersassisk ümmeroupen in den trein. Et must bydraegen an een vreandelik en gastvry gevööl, meynden bedenker en NS-spreaker Erik Kroeze. Volgens et Nationale Spoarbedryv warren de lüde der so good oaver te spreaken dat se et voordan blyvt doon.

Continue reading “NS geyt voordan med ümmeroupen in et twentsk”