Fiering Europeeske Dei fan de Talen

Wy sjogge werom op in moaie middei om de Europeeske Dei fan de Talen, European Day of the Languages, te fieren op 26 septimber.

Taalynklusyf ûnderwiis stie yn de skynwerpers mei sprekkers Hilda Heyde en Janke Singelsma fan de Rutu Foundation en Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid (NHL Stenden Hegeskoalle ).

Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma skreau in gedicht spesjaal foar dizze dei en muzyk klonk der fan Grunneger Troebadoer Jan Henk de Groot.

Webinar: Protection of non-territorial languages

Yn de mande mei Akademia Papiamentu en it EBLT organisearret SPLIKA in webinar oer de beskerming fan net-territoriale talen ûnder it Europeesk Hânfêst foar Regionale en Minderheidstalen.

De sprekkers binne Andrew Dijkhoff (foarsitter SPLIKA), Bart Wallet, (Histoarikus VU, Hebrieuske en Joadske stúdzjes UvA ) Stefan Oeter (rjochtsgelearde), René de Groot (lid COMEX) en Alexandra van den Elsen (beliedsmeiwurker YSK/BZK). De fiertaal is it Ingelsk.

Sûnt 2009 is SPLIKA dwaande om it Papiamintsk beskerme te krijen. In formeel fersyk s ôfwiisd yn 2014, mar no sil in mooglike erkenning fan de taal ûnder it Europeesk Hânfêst foar Regionale en Minderheidstalen ûndersocht wurde.

Datum:  26 juny 2021 (sneon)

Tiid:       16:00-17:30 (NL) / 10:00-11:30 (ABC-T)

Taal:       Ingelsk

Ynskriuwe: bit.ly/webinar-ECRML 


Online lezing ‘Het Papiaments Vandaag en Morgen’ – Ata mi aki! Mi t´ei pa keda!

Op 16 mei organiseert Stichting SPLIKA een interessante lezing over de ontwikkeling van het Papiaments door dr. Joyce pereira.

Op 15 november 2018 promoveerde mevrouw Joyce Pereira, geboren op Curaçao en opgegroeid op Aruba, aan de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) op het proefschrift “Valorization of Papiamento in Aruban society and education, in historical, contemporary and future perspectives”.


De lezing zal online plaatsvinden via Zoom, op 16 mei van 19:00-20:00 uur Nederlandse tijd of 13:00-14:00 uur Antilliaanse tijd. Aanmelden kan via deze link.

Erkenning foar it Papiamintsk op Bonaire yn bestjoersôfspraak

Op 11 maart is de bestjoersôfspraak foar it Papiamintsk op Bonaire/ Akuerdo intergubernamentalpa idioma papiamentu na Boneiru ûndertekene. De bestjoersôfspraak is in mylpeal foar it Papiamintsk en Bonaire. Papiamentu stiet nammentlik as oarspronklike taal op Bonaire ûnder tanimmende druk fan oare talen. De beskerming fan de taal is dêrom fan grut belang. De ynset fan Stichting SPLIKA en Fundashon Akademia Papiamentu yn it bysûnder hawwe ta de bestjoersôfspraak laat.

Mei de bestjoersôfspraak  wolle de ûndertekeners it Papiamentu op Bonaire stypje en befoarderje. Yn de bestjoersôfspraak wurd ûnder oare erkend dat it Papiamentu histoarysk ferbûn is oan Bonaire en dat de taal fan wêzentlik belang is foar it belibjen en útdragen fan de eigen identiteit fan de sprekkers. Der wurde ambysjes beskreaun om de posysje fan de taal te ferbetterjen. Op skoalle bygelyks, dêr’t learlingen nei 2030 allegearre it lêzen yn ‘e macht hawwe moatte.

Undertekening

De bestjoersôfspraak is ûndertekene troch demisjonêr minister Kajsa Ollongren (BZK) en deputearren Nina den Heyer fan it Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Minister Ollongren die dat ek út namme fan de ministers Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en steatssekretaris Raymond Knops fan BZK. Der sil regelmjittich oerlis plakhawwe tusken de partijen foar de útfiering fan de bestjoersôfspraak.

Minister Ollongren: “Taal is belangrijk voor ons allemaal. Het maakt ons mede tot wie we zijn. Mede dankzij onze taal horen we ook bij een bepaald land of een bepaalde groep. Het Papiaments staat onder druk van de andere talen op Bonaire. Daarom is deze afspraak belangrijk. Het vormt een belangrijke aanvulling op bestaande wetgeving.”

Fierdere erkenning

Fierders wurdt de ambysje útsprutsen om de mooglike rûte út te setten om Papiamintsk te erkennen ûnder it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of minderheidstalen. Dat is ek in winsk ek fan Stichting SPLIKA, dy’t dwaande is om dy erkenning fan it Papiamintsk ûnder diel II mooglik te meitsjen. Nederlân hat yn it Europeesk Hânfêst it Frysk, Limboarchsk, Nedersaksysk, Jiddysk en Romanes erkend. It Frysk is as iennichste ek ûnder diel III erkend.

Papiaments in het Europees Parlement

“Bon dia, danki pa ta aki”. Zo begon Ruben Severina afgelopen donderdag 26 november zijn voordracht in het Europees Parlement in Straatsburg. Voor een publiek van Europarlementariërs van de Intergroup for Traditional Minorities, National Communities and Languages vertelde hij over het Papiaments, legde hij uit welke bedreigingen er op Bonaire zijn voor het Papiaments en onderstreepte hij wat hij verwachtte van de Intergroup. Severina sprak de Europarlementariërs toe als voorzitter van SPLIKA, maar ook namens de op Bonaire gevestigde Akademia Papiamentu. Deze twee organisaties vormen samen met Dushi Papiamentu van Bonaire, Fundacion Lanta Papiamento van Aruba en Instituto Alsa Papiamentu van Curaçao het Platform Papiamentse Unie. Continue reading “Papiaments in het Europees Parlement”

‘Taalproblematiek groot hinderblok voor het onderwijs’

Foto: Caribisch Netwerk NTR
“Ik moet in het Nederlands lesgeven, maar in mijn mentorklas zitten leerlingen met allerlei nationaliteiten door elkaar. Die horen thuis een andere taal. Als ik uitsluitend in het Nederlands les geef, begrijpen ze het grootste gedeelte niet”, zegt een lerares die op scholen in Montaña en Weis lesgeeft. “Ze moeten na vier jaar wel examen doen in het Nederlands, daarom probeer ik zoveel mogelijk Nederlands in mijn les te proppen.”

De discussie over de voertaal in het onderwijs op Curaçao is al jaren gaande. Alle basisscholen op vier na zijn ruim tien jaar geleden overgegaan op Papiaments als voertaal in tegenstelling tot de middelbare scholen. In 2011 werden plannen bekendgemaakt om een Papiamentstalige havo/vwo-opleiding op te zetten. Het plan kwam nooit van de grond maar de discussie over of leerlingen beter zouden presteren op een Papiamentstalige school blijft terugkeren. Continue reading “‘Taalproblematiek groot hinderblok voor het onderwijs’”

Er is een officiële ‘Nationale Dag voor het Papiaments’

Foto: Versgeperst.com
Minister Irene Dick van Onderwijs heeft 8 februari nu officieel uitgeroepen tot de ‘Nationale Dag van het Papiaments’. De minister maakte eerder al bekend dit te willen invoeren. In de verklaring is ook vastgelegd dat het tussen 8 en 21 februari de ‘Nationale Periode van het Papiaments’ is.

De dag 8 februari is volgens Dick van grote historische waarde voor Curaçao. Op deze dag in 1958 werd Papiaments spreken namelijk officieel toegestaan in het Parlement. Modesto ‘Chano’ Margaretha nam toen het voortouw en besloot voor het eerst Papiaments te spreken in plaats van Nederlands tijdens de vergadering van de Ministerraad. De familie van Chano Margaretha kreeg gisteren een plakkaat met daarop de verklaring overhandigd.

Klik hier voor de verklaring.

Bron: Versgeperst.com

Nijntje spreekt nu ook Papiaments!

Bij uitgeverij Bornmeer verschijnt een nieuwe vertaling van nijntje: nijntje na laman na Papiamentu. Het boekje is de Papiamentse vertaling van de klassieker nijntje aan zee in de wereldberoemde reeks van Dick Bruna. 2015 is het Dick Bruna-jaar, het is dit jaar namelijk 60 jaar geleden dat er voor het eerst een nijntje-boek verscheen. Dit jaar zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd rond dit jubileum.

In nijntje na laman na Papiamentu gaat nijn met vader Pluis naar het strand: ‘Riba un dia tata pluis di, ken di boso ke ban, ban keiru den dùin i na playa, ban keiru na laman.’ Het boek zal worden aangeboden aan de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, mevr. M. Wiels en aan de Gevolmachtigde Minister van Aruba, dhr. J.A. Boekhoudt. De presentatie vindt plaats in het Arubahuis in Den Haag. Ook vertegenwoordigers van de stichting SPLIKA zullen aanwezig zijn bij de presentatie. SPLIKA staat voor Stimulá (het stimuleren van) Papiamentu (het Papiaments), Literatura (van de literatuur) i Informashon (en de informatie) riba Kultura (over de cultuur) di Antianan abou (van de Antilliaanse Benedenwinden). SPLIKA stimuleert het gebruik van het Papiaments en zet zich in voor de Antilliaanse cultuur. Continue reading “Nijntje spreekt nu ook Papiaments!”

Fundashon Splika‎ / Studentenvereniging Passaat SYMPOSIUM POSITIE PAPIAMENTS IN EUROPA

logo SplikaOp 10 oktober 2010 is het koninkrijk ingrijpend veranderd. Curaçao en St. Maarten zijn nieuwe landen geworden. De eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius zijn als openbaar lichamen direct onder Nederland komen te vallen. Met de integratie van Bonaire in Nederland heeft Nederland de verantwoordelijkheid gekregen over een nieuwe taal, namelijk het Papiaments.

Wat is nu de positie van het Papiaments in Nederland en in Europa?… Continue reading “Fundashon Splika‎ / Studentenvereniging Passaat SYMPOSIUM POSITIE PAPIAMENTS IN EUROPA”