Het belang van Meertaligheid in opvoeding en dagelijks leven

Lezing met Folkert Kuiken en Henk Kas

Dinsdag 20 november organiseren Stichting Ons Bildt, bibliotheek en het Bildts Dokumintasysintrum een lezing over het belang van meertaligheid in opvoeding en in het dagelijks leven. De bijeenkomst wordt gehouden in MFC Ons Huis, Beuckelaerstraat 2, 9076 DA St.-Annaparochie en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.
De avond wordt verzorgd door Folkert Kuiken en Henk Kas.
Continue reading “Het belang van Meertaligheid in opvoeding en dagelijks leven”