Yn aksje foar in selstannich Omrop Fryslân

25/9 waard der al in petysje foar in selstanniche omrop oanbean by de Provinsje
Oankommende tongersdei (8/10) is in plenêre keamerdebat oer de oansteande wiziging fan de mediawet. Underdiel fan it debat is it foarstel fan steatssekretaris Sander Dekker om sa gau mooglik de RPO (Regionale Publieke Omroep) op te rjochtsjen.
As de Twadde Keamer op 8 oktober it foarstel fan Dekker yn syn hiele oernimt, is de striid foar in selsstannich Omrop Fryslân no tongersdei al beslikke.

Dêrom hawwe it EBLT, de Rie fan de Fryske Beweging en de Freonen fan Omrop Fryslân de folgjende brief skreaun nei alle Twadde Keamerfraksjes:

Aanstaande donderdag neemt ook uw fractie deel aan de besluitvorming om de regionale omroepen onder te brengen in 1 landelijke organisatie, de Regionale Publieke Omroep (R.P.O.). Dit voornemen zal voor Omrop Fryslân betekenen dat zij haar zelfstandigheid verliest. Dit nu zal een aantasting betekenen met betrekking tot zowel Europese (Handvest en Kaderverdrag) als Nederlandse wetgeving. Hierin wordt Nederland verplicht om te zorgen voor een zelfstandige Friestalige omroep, met als doel het behoud en de bevordering van de Friese taal door de media. De door de regering ingestelde ‘Commissie Hoekstra’ komt met een gelijkluidend advies! Onderstaande groep, vertegenwoordigend duizenden Friese leden, doet een oproep aan uw fractie om (mede) te zorgen voor een zelfstandige Friese omroep. Zelfstandig betekent voor ons: met een zelfstandig bestuur met een eigen directeur, een eigen begroting en een eigen licentie! Pas dan zal onze (én uw!) 2e Rijkstaal een volwaardige plaats in onze Nederlandse samenleving krijgen! Misschien onnodig om op te merken: Omrop Fryslân is het enige medium in onze provincie wat de Friese taal consequent hanteert! Alleen door een bewuste, positieve samenwerking van het Rijk en de provincie Fryslân, zal het mogelijk zijn om het Fries als 2e Rijkstaal te behouden en te bevorderen. Gezien de motie die op 23 september jongstleden unaniem door de Provinciale Staten in Fryslân is aangenomen, is ook onze provincie bereid om haar aandeel te leveren. Dit kan geëffectueerd worden door middel van een zogenoemd ‘convenant’, door Rijk en Provincie te sluiten, waarin de zelfstandigheid van Omrop Fryslân gewaarborgd wordt. De financiële consequenties zouden door beide partijen kunnen worden gedragen.

Wij doen een dringend beroep op uw fractie om met name aanstaande donderdag géén onomkeerbare besluiten te nemen! Geef de staatssecretaris, de heer Dekker, de ruimte om in nader overleg met de provincie Fryslân, een constructie te vinden die recht doet aan Nederlandse én Europese wetgeving. Het Fries als 2e Rijkstaal heeft recht op een volwaardige behandeling door de Tweede Kamer!

Met hoogachting, namens het Europees Buro foar Lytse Talen (EBLT), de Rie fan de Fryske Beweging en de Freonen fan Omrop Fryslân,
Andrys de Blaauw.

Dit schrijven wordt mede ondersteund door: Pieter Winsemius (oud-minister), Hans Wiegel (oud-voorman VVD), Bearn Bilker (burgemeester), Foppe de Haan (oud-trainer), de advocaten Hans en Wim Anker en Tjalling v.d. Goot, de skûtsjescommissies in Fryslân, de kaatsbond KNKB, it Ljeppers-bûn, de folkshegeskoalle Skylgeralân, Rob Tielman (oud-voorzitter Humanistisch Verbond Neder-land), Houkje Rijpstra (wethouder), Bertus Mulder (oud-gedeputeerde prov. Fryslân), Sander Terp-huis (Den Haag) en Frans Kuipers (oud-Statenlid).

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *