’Bildtse taal in UNESCO atlas van bedreigde talen’

De Bildtse taal moet worden opgenomen in de UNESCO atlas voor bedreigde talen. Een statusverhoging van het Bildts door de streektaal te laten erkennen door het Europees Handvest voor Regionale Talen moet het begin zijn van het ’bewaren en bewaken’ van de Bildtse taal. Ook moet de gemeente, voordat het Bildt opgaat in een fusiegemeente, ervoor zorgen dat er eindelijk Bildtse plaatsnamenvastgelegd worden.

Die opdracht gaf Frije Bilkerts donderdag mee aan wethouder Boukje Tol tijdens de jaarlijkse algemene beschouwingen. Al in 2013 drongen zowel het Europeesk Bureau foar Lytse Talen als de partijen Werkgroep het Bildt en Frije Bilkerts erop aan om de status van het Bildts te verhogen. Dit kan enerzijds door de taal erkend te krijgen als officiële streektaal in het Europees Handvest voor Regionale Talen. Daarvoor moet een aanvraag ingediend worden bij de regering.
Provincie Fryslân ondersteunt de aanvraag, zo zei wethouder Tol donderdag. ”Wij binne drok yn gesprek mei deskundigen fan de provinsje en de Fryske Akademy. De taal moat syn plak krije yn it Handvest. Dêrfoar moat der in oanfraach nei de provinsje, der binne wij drok mei dwaande.” Dorpsnamen Anderzijds hebben deze partijen de wens de dorpsnamen officieel in het Bildts vast te stellen. Het CDA en de VVD zijn hier tegen. Werkgroep het Bildt diende hierover vorig jaar een motie in, maar de PvdA – die een doorslaggevende stem heeft – wilde geen standpunt innemen omdat ze meer informatie over de gevolgen wilde.

Tot op heden zwijgt de partij hierover in alle talen. Volgens Leendert Ferwerda van Frije Bilkerts is het van groot belang om de topografische namen te bewaren in een nieuwe gemeente: ”Wil ’t Bildt as inpolderingsgebied met syn aigen taal en kultuur niet letterlik fan ‘e kaart gaan dan is ‘t loochys dat de raad sels as konsekwînsy fan ’t raadsbreed benoemde Bildts Aigene, d’r foor sorgt dat ’t Bildt as gebiedsnaam op de nije eerdrykskundige kaart komt. Dat hout toegelyk in dat deuze raad, die’t terecht raadsbreed kiest foor ’t behoud én ‘t fersterken fan ’t Bildts aigene, meer dan moreel ferplicht is d’r met ’n aigen raadsfoorstel foor te sorgen dat op de nije kaarten met de gebiedsnaam ’t Bildt en de nije gemeentenaam de namen fan dorpen op ’t Bildt Bildtstalig binne.”

Boarne: Gerard de Jong, Bildtse Post

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *