Beliedsmakker: innovatief hulpmiddel voor gemeenten

Het schrijven van een gemeentelijk taalbeleidsplan vergt veel tijd, waardoor voor de realisatie vaak onvoldoende tijd overblijft. Voor taalbeleidsambtenaren in Fryslân heeft de Afûk in samenwerking met een aantal gemeenten daarom de Beliedsmakker ontwikkeld: een digitaal hulpmiddel waarmee gemeenten op eenvoudige wijze bestaand beleid kunnen vastleggen, maar ook kunnen bekijken waar bestaand beleid verbeterd kan worden en waar eventueel nieuw beleid wenselijk is. Ook bij een gemeentelijke herindeling kan het hulpmiddel van dienst zijn om een zogenaamde nulmeting uit te voeren en/of het bestaande beleid van de betreffende gemeenten te vergelijken. De Beliedsmakker is vanaf vandaag beschikbaar via www.gemeentenenfrysk.nl.

‘It idee foar de Beliedsmakker ûntstie in goed jier lyn nei oanlieding fan in provinsjaal oerlis fan taalbeliedsamtners’, zo vertelt Fokke Jagersma, projectcoördinator bij de Afûk. ‘De aard en omfang fan it taalbelied fan de ûnderskate gemeenten yn Fryslân ferskilt nochal. In soad gemeenten hawwe lykwols ambisjeuze taalbeliedsplannen, mar dy binne faak dreech te realisearjen. Oan de iene kant leit dat oan de finansjele middels, mar noch wichtiger is it gebrek oan tiid foar de realisaasje.’

Aan de hand van de antwoorden op 99 vragen genereert Beliedsmakker een taalbeleidsplan dat voldoet aan de Wet Gebruik Friese Taal uit 2014. De structuur van het hulpmiddel is ontleend aan het Europees Handvest voor Regionale talen of Minderheidstalen. Dit handvest is het wettelijke kader voor het voeren van beleid door de lidstaten op het gebied van het bevorderen en beschermen van de regionale talen van minderheden. De tekst wordt in Word opgeleverd en is daardoor gemakkelijk te bewerken en aan te passen.

Boarne: Gemeenten&Frysk

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *