Over EBLT

’t Europees Bureau veur Kleine Talen (EBLT) zörgt vanof de oprichting in 1984 veur de bevördering en beschärming van ’t Fries en ’t Nedersaksisch in Nederlaand en in de Europese Unie en de Raod van Europa, en de instellingen daorvan. Veur dat doel wördt wettelijke en politieke steun ezöch op Europees, nationaal en provinciaal nivo.

EBLT bestiet uut vertegenwoordigers van 23 organisasies die zich inspant veur de positie van ’t Nedersaksisch en ’t Fries. Dit bint allebeide talen waorveur Nederlaand verplichtingen ef tegenaover de internationale gemienschop, nao et in wärking treden (1998) van ’t Europees Haandvest veur streektalen of talen van minder-eden van de Raod van Europa.

Vanof 2009 bint et EBLT en et Mercator Europees Kenniscentrum veur Meertaligeid en Taalleren (Mercator Kenniscentrum) van de Fryske Akademy een samenwärkings-overienkomst an-egaon. Et Mercator Kenniscentrum is o.a. verantwoordelijk veur et secretariaat en de website van et EBLT. Buten dat wärkt de partners samen bi’j ’t organiseren van verschillende activiteiten.


Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT)
p.a. Mercator Europeesk Kennissintrum/Fryske Akademy
Doelestrjitte 8
Postbus 54
8900 AB Ljouwert/Leeuwarden