Het belang van Meertaligheid in opvoeding en dagelijks leven

Lezing met Folkert Kuiken en Henk Kas

Dinsdag 20 november organiseren Stichting Ons Bildt, bibliotheek en het Bildts Dokumintasysintrum een lezing over het belang van meertaligheid in opvoeding en in het dagelijks leven. De bijeenkomst wordt gehouden in MFC Ons Huis, Beuckelaerstraat 2, 9076 DA St.-Annaparochie en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.
De avond wordt verzorgd door Folkert Kuiken en Henk Kas.

Kuiken, afkomstig van de Oudebildtdijk onder St.-Jacobiparochie, is bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal. Hij is een groot voorstander van het belang van het meertalig opvoeden van kinderen. Hij vertelt deze avond over zijn jeugd in St.Jacob, zijn opleiding en werk en natuurlijk waarom het belangrijk is een kind meertalig op te voeden.
Henk Kas is oud-directeur van obs It Fonnemint en geeft tegenwoordig voor Stichting Ons Bildt les in de Bildtse taal, zowel voor Bildtstaligen als niet-Bildtstaligen. Hij vertelt deze avond over de veranderingen in de Bildtse taal.

De taal die we spreken, bepaalt voor een groot deel wie we zijn. Uit onderzoek blijkt dat tweetalige kinderen sneller zijn in aandachts- , taal- en rekentaken dan hun ééntalige leeftijdsgenoten.
Een meertalig kind kan met meer mensen communiceren. Bovendien heeft een meertalige opvoeding een positief effect op de taalgevoeligheid en de verstandelijke – cognitieve – ontwikkeling van kinderen.
Zoals het goed is voor de motorische ontwikkeling dat een kind leert fietsen én lopen, zo is het goed voor de taalontwikkeling dat een kind met twee of meer taalsystemen leert om te gaan. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de taal- en spraakcentra in de hersens

bij meertalige kinderen sterker zijn ontwikkeld dan bij ééntalige kinderen. Ze zijn flexibeler in taal en kunnen snel van de ene taal overschakelen op de andere. Hierdoor leren ze er makkelijker een derde of vierde taal bij.
Meertalige kinderen leren ook al snel dat er meer woorden zijn voor
één en hetzelfde begrip. Een “ maisy” ( Bildts) is immers hetzelfde als een “meisje”.
Hierdoor kunnen ze eerder de betekenis scheiden van de vorm en hebben ze een voorsprong in het abstracte denken.

Foto: Danny Schwarz, overgenomen uit Folia Web d.d. 4 juli 2012

One Reply to “Het belang van Meertaligheid in opvoeding en dagelijks leven”

  1. Meerteligheid is geen uitzondering, maar regel. Ik betrek ook dialecten, straattaal, smstaal jargon en zelfs lichaamstaal bij het begrip meerteligheid. Het is heel eenvoudig: taal (communicatie) is sterk verbonden met je identiteit. Tegelijk is je identiteit sterk verbonden met de sociale context waarin je op dat moment bent. De meeste mensen, en dat begint al bij jonge kinderen, weten zich prima in verschilllende contexten te verplaatsen. Dat zou je een vorm van intelligentie kunnen noemen.

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *