Huus van de Taol

W www.huusvandetaol.nl

Huus van de Taol
Postbus 163
9410 AD Beilen
T 0593 371010


Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het actief en passief gebroek van de Drentse taol in de miest briede betiekenis anpidjert. De missie is körtweg: het stimuleren van het Drèents deur een hiele koppel activiteiten te doen. Het Huus van de Taol vindt de streektaol slim weerdevol oet cultureel én taolkundig oogpunt. Het is een mandielig bezit waor wij met mekaor zunig op weden moet.

Het Huus van de Taol is op ien meert 2007 opricht. Op die dag weurden de statuten op het previnciehoes in Assen undertiekend. Véúr die daotum haj in Drenthe de oetgeverij Het Drentse Boek, de streektaolorganisatie Drentse Taol en Stichting Oeze Volk, die het tiedschrift met dizze naom oetgaf. Dizze drie organisaties bint opgaon in Stichting Huus van de Taol. De oetgeverij Het Drentse Boek is as stichting bestaon bleven en is een underdiel van het Huus van de Taol. Beide stichtingen vörmt een fiscale ienheid en hebt hetzölfde bestuur.

Beroepsmaotig hef het Huus van de Taol umdebij 4,7 fte’s. Wieder bint er umdebij 180 vrijwilligers actief veur het Huus van de Taol (docenten veur de cursussen, warkers veur bibliotheek en documentatiecentrum, depotholders, leden warkgroep Drentstaolige kerkdiensten, warkgroep manuscripten, streektaolambassadeurs en streektaolvrijwilligers, redacties tiedschriften enz.).

Vief warkvelden


Het Huus van de Taol wil het proten, het verstaon, het schrieven, het lezen en het zingen van de Drentse taol op een eigentiedse manier under de andacht brengen en blievend stimuleren. Umdat het wark slim veulziedig en verschillend is, hew het verdield over vief warkvelden:

Taol

Bij het Huus van de Taol doew oes best um het actief en passief gebroek van de Drentse taol te stimuleren.

Underwies

Van peuter tot hoogbejaorde: elk kan underwies in het Drents volgen. Wij warkt saomen met het underwies en hebt verscheiden programma’s veur op schoelen en wij geeft cursussen, hebt lesmateriaal, geeft gastlessen, verzörgt lezings enz.

Schrieverij

De oetgeverij Het Drentse boek is een underdiel van het Huus van de Taol. Schriefwedstrieden, schrief- en prissentatiecursussen heurt standaard tot de warkzaamheden. Het Huus van de Taol gef drie tiedschriften oet: Maandewark, Roet en De Taolkraant.

Op de plaanken

Meziek, teniel & veurdrachten

Underzuuk

Alles over de achtergronden van taol in ’t algemien en van streektaol en het Drents in ’t biezunder.