Open brief aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Gelderland over bezuinigingen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Het Europees Buro veur Kleine Talen / Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) is enorm geschrokken en zeer verontrust in verband met de korting die het Gelders provinciaal bestuur heeft toegepast op de streektaalactiviteiten van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, en wel zodanig dat het dienstverband van de streektaalconsulent onlangs beëindigd moest worden. En dat terwijl het juist van cruciaal belang voor het Achterhoeks en Liemers is en voor het Nedersaksisch als geheel dat een dergelijke functie van stimulering van de streektaal behouden blijft, en indien mogelijk zelfs wordt uitgebouwd. Een belangrijk motief daarbij is ook dat de stimulerende en verrijkende werking van meertaligheid van buitengewoon belang is en meer benut zou kunnen en moeten worden. Daarnaast wijst het EBLT erop dat de provincie Gelderland ertoe heeft bijgedragen dat het Nedersaksisch erkend is volgens Deel II van het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen. De provincie Gelderland ondersteunt ook de aanvraag tot erkenning volgens Deel III. Het EBLT moet vaststellen dat de provincie Gelderland die morele en formele verplichting de afgelopen tijd met voeten getreden heeft en dat de kans bestaat op verdergaande aantasting van de verplichtingen die de erkenning haar oplegt.

Het EBLT doet daarom een krachtig beroep op het college van Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten van Gelderland om te stoppen met de verlaging van de subsidie en om de aanstelling van een streektaalconsulent voor Achterhoeks en Liemers met spoed weer mogelijk te maken.

De brief die verstuurd is aan het college van Gedeputeerde Staten en de leden van de Provinciale Staten Gelderland: EBLT-pbrief Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *