André Hottenhuislezing

Wim Daniëls verzorgt op donderdagavond 28 maart in TwentseWelle de André Hottenhuislezing met als onderwerp: ‘Het einde van de dialecten is in zicht, maar niet getreurd.’

De André Hottenhuislezing wordt jaarlijks gehouden en is een eerbetoon aan de in 2008 overleden dialectoloog. André Hottenhuis gold bij uitstek als een deskundige van de Twentse taal en kenner van de regionale cultuur. In de naar hem vernoemde lezing worden met een wetenschappelijke invalshoek verschillende aspecten van de streektalen belicht. Eerdere sprekers waren ondermeer Simon Reker, Roeland van Hout en Anne van der Meiden.

Wim Daniëls, zelf eentalig opgevoed in het dialect van de Brabantse Peel, in het bijzonder dat van Aarle-Rixtel en omgeving, heeft de overtuiging dat hij juist door die dialectopvoeding veel belangstelling voor taal heeft gekregen. Voor hem zijn dialecten in vergelijking met de standaardtaalveel klankrijker. Maar hij ziet het einde van die klankrijkdom naderen. Desalniettemin blijft hij er vrolijk onder.
Continue reading “André Hottenhuislezing”