Eerste Dikke Week van de Nedersakische Schrieverij

Ruim een week aandacht voor het Nedersaksisch tijdens de Dikke Week van de Nedersaksische schrieverij

Van 5 tot en met 14 november is het de Dikke Week van de Nedersaksische schrieverij. Streektaalorganisaties in Nederland hebben hun krachten gebundeld en besteden gezamenlijk een dikke week lang aandacht aan het Nedersaksisch schrijven. Met onder andere een streektaalsymposium, een Nedersaksisch café, taalcursussen, boekpresentaties, een streektaaldictee, aandacht voor streektaal in het onderwijs en een nieuw festival voor het Gronings. De Dikke Week van de Nedersaksische schrieverij is een gezamenlijk initiatief van Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC), Huus van de Taol, IJsselacademie, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Twentehoes en Stellingwarver Schrieversronte.

Bi’jpraoten en Buusboukje

De Dikke Week trapt op vrijdag 5 november af met een streektaalsymposium in Doetinchem, Bi’jpraoten, georganiseerd door Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Tijdens het symposium voor liefhebbers en kenners van het Nedersaksisch ligt de focus op het imago van en educatie in streektaal. Het Huus van de Taol in Drenthe brengt tijdens de Dikke Week een speciale herfsteditie van Roet uit met aandacht voor Overijsselse schrieverij en er is een Nedersaksisch Roet café geheel in het teken van de regiotaal. Op maandag 8 november en donderdag 11 november presenteert Centrum Groninger Taal & Cultuur op twee basisscholen in Groningen het Buusboukje, een pocketformaat leerboekje over het Gronings en speciaal ontwikkeld voor kinderen. En er is nog veel meer aandacht voor het Nedersaksisch in de Dikke Week van de Nedersaksische schrieverij tijdens het Oost Gelders Streektaaldictee, tijdens GRN Groninger Festival in Hoogezand – een nieuw festival in en over het Gronings met streektaalmuziek, Groninger literatuur, een taalmarkt, lezingen over taalwetenschap en nog veel meer – en bij Taal an Taofel, met voordrachten van schrijvers en muziekoptredens, in het Drentse Dwingeloo.

Schrieverij en socials

Tijdens de Dikke Week van de Nedersaksische schrieverij besteden de zes Nedersaksische taalorganisaties dagelijks aandacht aan het Nedersaksisch. Op de sociale media kanalen van de organisaties is elke dag een andere schrijver of dichter te zien en te horen met poëzie of proza in het Gronings, Drents, Overijssels, Achterhoeks, Twents en Stellingwervers. Kijk voor meer informatie en alle streektaalactiviteiten tijdens de Dikke Week van de Nedersaksische schrieverij op www.nedersaksisch.com.

EBLT pleit opnieuw voor ondersteuning van Gelderse streektalen en culturen

Het Europees Buro veur Kleine Talen / Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) is niet gerustgesteld door het antwoord van het provinciaal bestuur van Gelderland waarin zij hun erfgoedbeleid verdedigen en uitleg geven over de korting die is toegepast op de streektaalactiviteiten van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, en wel zodanig dat het dienstverband van de streektaalconsulent vorig jaar beëindigd moest worden.

Het EBLT kent het huidige erfgoedbeleid van de provincie Gelderland, te weten de instandhouding van onroerend erfgoed, het stimuleren van musea en de Gelderse geschiedenis, grote waarde toe, maar wil het provinciaal bestuur er wel op wijzen dat de Gelderse streektalen en culturen eveneens een zeer rijk bezit zijn, dat bovendien in levend gebruik is.

De Gelderse streektalen en culturen vormen onweerlegbaar een eeuwenoud, essentieel onderdeel van de cultuur van de Gelderse bevolking en hebben op moderne wijze steun nodig, zoals dat ook elders in Nederland gebeurt voor het Fries en voor Nedersaksisch, het laatste zoals in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en de Friese gemeenten Oost- en West-Stellingwerf. Een dergelijke ondersteuning wordt bovendien aanbevolen door de Raad van Europa in het kader van het Europees Handvest van Regionale of Minderheidstalen dat door onder andere Nederland is ondertekend.

Het EBLT doet daarom een krachtig beroep op het college van Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten van Gelderland om een provinciaal beleidsplan te ontwikkelen en uit te voeren ter bescherming en bevordering van de Nedersaksische streektalen Achterhoeks en Veluws en de streektaal van de Liemers. Het EBLT pleit tevens opnieuw voor de hernieuwde inzet van een streektaalbevorderende functionaris, waarvan het werk ingebed kan worden in het huidige Erfgoedcentrum. Continue reading “EBLT pleit opnieuw voor ondersteuning van Gelderse streektalen en culturen”

Nog gien reaktie van Gelderlaand; teleurstelling komt tot uutdrokking in Gelderse media

Henk Harmsen van De Gelderlaander het naogaon hoe et zit mit de EBLT / EBKT – brief an kollege en staoten van Gelderlaand. Hoe staot et, hoe is d’r naor EBLT / EBKT toe reageerd? Alderschrikbaorendste weinig, dee him blieken. Henk Bloemhoff mos naor him toe antwoorden dat EBKT niks heurd had en ok nog gien ontvangstbevestiging kregen had, en daor was hi’j wat verheerd over: et zol de perveensie sierd hebben as ze even reageerd hadden. Harmsen citeert him in De Gelderlaander. Woordvoerster Marga Nijenhuis van de perveensie Gelderlaand gaf naor Harmsen toe an dat een reaktie “toevallig net onderweg” was. Neffens heur was niet dudelik wodden dat de brief van EBKT om antwoord of reaktie vreug. Belangrieker nog liekt Vrouw Nijenhuis heur opmarking dat et ‘gaot om bestaond beleid, waoran tussendeur niet sleuteld wodt.’ Continue reading “Nog gien reaktie van Gelderlaand; teleurstelling komt tot uutdrokking in Gelderse media”

Open brief aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Gelderland over bezuinigingen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Het Europees Buro veur Kleine Talen / Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) is enorm geschrokken en zeer verontrust in verband met de korting die het Gelders provinciaal bestuur heeft toegepast op de streektaalactiviteiten van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, en wel zodanig dat het dienstverband van de streektaalconsulent onlangs beëindigd moest worden. En dat terwijl het juist van cruciaal belang voor het Achterhoeks en Liemers is en voor het Nedersaksisch als geheel dat een dergelijke functie van stimulering van de streektaal behouden blijft, en indien mogelijk zelfs wordt uitgebouwd. Een belangrijk motief daarbij is ook dat de stimulerende en verrijkende werking van meertaligheid van buitengewoon belang is en meer benut zou kunnen en moeten worden. Daarnaast wijst het EBLT erop dat de provincie Gelderland ertoe heeft bijgedragen dat het Nedersaksisch erkend is volgens Deel II van het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen. De provincie Gelderland ondersteunt ook de aanvraag tot erkenning volgens Deel III. Het EBLT moet vaststellen dat de provincie Gelderland die morele en formele verplichting de afgelopen tijd met voeten getreden heeft en dat de kans bestaat op verdergaande aantasting van de verplichtingen die de erkenning haar oplegt. Continue reading “Open brief aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Gelderland over bezuinigingen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers”