EBLT pleit opnieuw voor ondersteuning van Gelderse streektalen en culturen

Het Europees Buro veur Kleine Talen / Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) is niet gerustgesteld door het antwoord van het provinciaal bestuur van Gelderland waarin zij hun erfgoedbeleid verdedigen en uitleg geven over de korting die is toegepast op de streektaalactiviteiten van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, en wel zodanig dat het dienstverband van de streektaalconsulent vorig jaar beëindigd moest worden.

Het EBLT kent het huidige erfgoedbeleid van de provincie Gelderland, te weten de instandhouding van onroerend erfgoed, het stimuleren van musea en de Gelderse geschiedenis, grote waarde toe, maar wil het provinciaal bestuur er wel op wijzen dat de Gelderse streektalen en culturen eveneens een zeer rijk bezit zijn, dat bovendien in levend gebruik is.

De Gelderse streektalen en culturen vormen onweerlegbaar een eeuwenoud, essentieel onderdeel van de cultuur van de Gelderse bevolking en hebben op moderne wijze steun nodig, zoals dat ook elders in Nederland gebeurt voor het Fries en voor Nedersaksisch, het laatste zoals in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en de Friese gemeenten Oost- en West-Stellingwerf. Een dergelijke ondersteuning wordt bovendien aanbevolen door de Raad van Europa in het kader van het Europees Handvest van Regionale of Minderheidstalen dat door onder andere Nederland is ondertekend.

Het EBLT doet daarom een krachtig beroep op het college van Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten van Gelderland om een provinciaal beleidsplan te ontwikkelen en uit te voeren ter bescherming en bevordering van de Nedersaksische streektalen Achterhoeks en Veluws en de streektaal van de Liemers. Het EBLT pleit tevens opnieuw voor de hernieuwde inzet van een streektaalbevorderende functionaris, waarvan het werk ingebed kan worden in het huidige Erfgoedcentrum. Continue reading “EBLT pleit opnieuw voor ondersteuning van Gelderse streektalen en culturen”

Nog gien reaktie van Gelderlaand; teleurstelling komt tot uutdrokking in Gelderse media

Henk Harmsen van De Gelderlaander het naogaon hoe et zit mit de EBLT / EBKT – brief an kollege en staoten van Gelderlaand. Hoe staot et, hoe is d’r naor EBLT / EBKT toe reageerd? Alderschrikbaorendste weinig, dee him blieken. Henk Bloemhoff mos naor him toe antwoorden dat EBKT niks heurd had en ok nog gien ontvangstbevestiging kregen had, en daor was hi’j wat verheerd over: et zol de perveensie sierd hebben as ze even reageerd hadden. Harmsen citeert him in De Gelderlaander. Woordvoerster Marga Nijenhuis van de perveensie Gelderlaand gaf naor Harmsen toe an dat een reaktie “toevallig net onderweg” was. Neffens heur was niet dudelik wodden dat de brief van EBKT om antwoord of reaktie vreug. Belangrieker nog liekt Vrouw Nijenhuis heur opmarking dat et ‘gaot om bestaond beleid, waoran tussendeur niet sleuteld wodt.’ Continue reading “Nog gien reaktie van Gelderlaand; teleurstelling komt tot uutdrokking in Gelderse media”

Open brief aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Gelderland over bezuinigingen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Het Europees Buro veur Kleine Talen / Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) is enorm geschrokken en zeer verontrust in verband met de korting die het Gelders provinciaal bestuur heeft toegepast op de streektaalactiviteiten van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, en wel zodanig dat het dienstverband van de streektaalconsulent onlangs beëindigd moest worden. En dat terwijl het juist van cruciaal belang voor het Achterhoeks en Liemers is en voor het Nedersaksisch als geheel dat een dergelijke functie van stimulering van de streektaal behouden blijft, en indien mogelijk zelfs wordt uitgebouwd. Een belangrijk motief daarbij is ook dat de stimulerende en verrijkende werking van meertaligheid van buitengewoon belang is en meer benut zou kunnen en moeten worden. Daarnaast wijst het EBLT erop dat de provincie Gelderland ertoe heeft bijgedragen dat het Nedersaksisch erkend is volgens Deel II van het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen. De provincie Gelderland ondersteunt ook de aanvraag tot erkenning volgens Deel III. Het EBLT moet vaststellen dat de provincie Gelderland die morele en formele verplichting de afgelopen tijd met voeten getreden heeft en dat de kans bestaat op verdergaande aantasting van de verplichtingen die de erkenning haar oplegt. Continue reading “Open brief aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Gelderland over bezuinigingen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers”