Bildts kafee- Bildts diktee

Op donderdeg 11 april 2024 wort in Waddenherberg The Friezinn op ‘e Ouwe-Dyk 1226 ‘t Bildts diktee houwen. Deuze keer in ‘n ândere opset. Bildts Aigene het ok ‘n leuke klaine Bildtse kafeekwis maakt om d’r even in te kommen en Rintje Kas sil optrede.

Nag niet soa oud, maar soa starigan is ’t Bildts diktee ’n faste tradisy worren: alle jaren is elkeneen fan harte welkom om met te doen an ’t útdagende, maar ok gesellige Bildts diktee. De kinnis fan ’t skriven in de Bildtse taal wort op de proef steld. Dut jaar het Jeroen Slager ’t diktee skreven. Jeroen is al jaren foor Bildts Aigene doende met fertalen en is tegaar met Janny Bouma kursuslaider fan de Bildtse kursus. Hij sil ’t diktee ok op de avend foorleze. Naast de wisselbokaal, blommen en boek na keuze út ôns webwinkel, krijt de winner ok de ewige eer, om ’t soa maar ’s te sêgen. Maar ’t belangrykste is dat metdoen feul belangriker is as winne.

Jim binne allegaar fan harte welkom. De inloop is fanôf 19.30 uur in Waddenherberg The Friezinn, Ouwe-Dyk 1226 Westhoek.