Studie minderheden en meertaligheid | Frysk aan RUG versterkt

De dit jaar gestarte bacheloropleiding Minorities & Multilingualism | Frysk van Rijksuniversiteit Groningen krijgt een financiële impuls in het kader van University Campus Fryslân (UCF).

Vanuit de reservering voor UCF investeert provincie Fryslân voor de periode 2014-2019 € 300.000,- in deze internationaal georiënteerde opleiding waarin Friese Taal- en Letterkunde is geïntegreerd. De studie wordt mede gefinancierd door het ministerie van OCW. Na deze periode, waarin de studierichting met de nieuwe middelen verder wordt versterkt, neemt de RUG de studie voor eigen rekening.

Minorities & Multilingualism is een internationaal bachelorprogramma, in het Engels aangeboden, over de politieke en historische aspecten van minderheden en meertaligheid. Taalkunde is hier een belangrijk onderdeel van. Studenten kunnen zich binnen het internationale universitaire netwerk van de opleiding specialiseren, bijvoorbeeld op het gebied van kleine talen als het Gaelic of Baskisch. De studie biedt zelf een volledig programma Fries aan. Continue reading “Studie minderheden en meertaligheid | Frysk aan RUG versterkt”