Folkshegeskoalle Schylgeralân siket befleine direkteur

Bisto de direkteur dy’t past by in bysûndere organisaasje op in unyk plak? Dy’t belutsen, besiele en krêftdiedich is? En hasto affiniteit mei Skylge, de Fryske kultuer en toerisme? Lit it witte en sollisitearje nei de funksje fan direkteur fan de moaie Folkshegeskoalle Schylgeralân.

De filosofy fan de Folkshegeskoalle

In skoftke lyn joech de hjoeddeiske direkteur Jacqueline Spendel yn it ramt fan it 75-jierrige bestean in prachtich ynterview yn Terschelling Magazine. Se fertelt dêryn oer de filosofy fan de Folkshegeskoalle en hokker koers sy de ôfrûne jierren fearn hat.

Jacqueline sil ús yn oktober ferlitte om oan ‘e slach te gean mei in prachtige nije útdaging: It Fries Museum op Paad. It bestjoer fan de Folkshegeskoalle winsket har in soad gelok en sukses ta yn dy nije funksje en sil har positive en fleurige oanwêzichheid misse!
 
Wolsto in better byld krije fan wêr’t de Folkshegeskoalle foar stiet en fan it paad yn de ôfrûne jierren? Lês dan it hiele ynterview mei Jacqueline.

fakatuere

Reagearje kin oant en mei 11 july 2023. De earste petearen binne op freed 14 july 2023. Eventuele twadde petearen wurde pland yn de wike fan 17 july 2023.

besjoch de folsleine fakatuere hjir

Presintaasje blomlêzing “Naar gelang het Noorden”

Takom moandei, 3 july 2023, om 16.30 oere, sil yn it Provinsjehûs oan de Twibaksmerk yn Ljouwert, deputearre Sietske Poepjes it earste eksimplaar yn ûntfangst nimme fan de brosjuere “Naar gelang het Noorden”. Der sille ek in tal gedichten út de bondel foardroegen wurde.

tsien renommearre Fryske dichters.

Yn dit lytse boek wurdt in skets jûn fan it wurk fan tsien renommearre Fryske dichters, mei gedichten fan Piter Boersma, Tsead Bruinja , Eppie Dam, Elske Kampen, Elmar Kuiper, Aggie van der Meer, Jacobus Q. Smink, Abe de Vries, Nyk de Vries en Cornelis van der Wal. De blomlêzing is gearstald troch in wurkgroep fan fiif leden fan it Skriuwersbûn, wurdt útjûn troch útjouwerij De Ryp en is fan nije wike ôf te keap.

oanbieding P.C. Hooft-prijs

De blomlêzing is ûndertusken troch de wurkgroep oanbean oan it bestjoer en de sjuery fan de stichting P.C. Hooft-prijs. Dy sjuery is krekt begûn mei har wurksumheden, dy’t liede sille ta de foardracht fan in winner fan dizze Nederlânske oeuvrepriis. Yn maaie 2024 wurdt de priis takend oan in (Nederlânsktalige of Frysktalige) dichteres of dichter.

programma

 • Fan 16.30 ynrin, kofje en oranjekoeke yn de besikersromte fan it provinsjehûs
 • 16.45 nei de histoaryske Steateseal
 • Wolkomstwurd troch foarsitter Willem Verf fan it Skriuwersbûn
 • Foardracht fan twa gedichten út “Naar gelang het Noorden”
 • Martsje de Jong jout út namme fan de wurkgroep in koarte presintaasje fan de ynhâld fan de brosjuere en oerlanget oanslutend it earste eksimplaar oan de Deputearre
 • Reaksje fan Sietske Poepjes
 • Foardracht fan twa gedichten út “Naar gelang het Noorden”
 • Ôfsluting troch útjouwer Hille Faber

“Naar gelang het Noorden”

 • Taal: Frysk & Nederlands
 • siden: 74
 • priis: €12,50
 • útjouwer: De Ryp

  Release “Zo’n kerel As Hij” van Sister Sister

  De nieuwe single – Zo’n kerel as hij – van Sister Sister is officieel verschenen! De officiële release vindt plaats via de bekende streamingdiensten. Tegelijkertijd verschijnt de videoclip van het nummer.

  Sister Sister

  Nadat de zussen Melissa en Yonina Hendriks 8 jaar lang in een band hadden gezongen, zijn ze nu al 12 jaar samen duo Sister Sister. Yonina debuteerde in 2016 bij het Drèents Liedtiesfestival als backing vocaliste bij Annemiek Drenth. “Deze ervaring was geweldig en hierdoor had ik de wens om een keer samen met Melissa mee te doen”.

  Zo’n kerel As Hij

  De zussen zochten contact met tekstschrijver Roy Keuter die speciaal voor de beide zussen samen met Dennis Hendriks een Drents lied schreven die heel goed bij hen paste. De beide zussen zijn hierna samen met Dennis en Roy de studio van Erwin Funke ingegaan en hier ontstond “Zo’n kerel As Hij”. Het is een country-popsong geworden waar Sister Sister zich helemaal in kan vinden.

  Tijdens het Drèents Liedtiesfestival werd het nummer enorm goed ontvangen bij de jury en bij het publiek. En nu is de single klaar voor het grote publiek. Tevens zal de bijbehorende videoclip zeer binnenkort overal te zien zijn.

  Sister Sister – Zo’n Kerel As Hij

  • Zang: Melissa Hendriks, Yonina Hendriks
  • Tekst: Roy Keuter, Dennis Hendriks, Erwin Funke
  • Muziek: Roy Keuter, Dennis Hendriks, Erwin Funke

  Drèents Liedtiesfestval

  Het Drèents Liedtiesfestval wordt organiseerd deur de Stichting REUR. Dit songfestival zörgt der veur dat der een brieder anbod komp van neie Drèentstaolige kwaliteitsmeziek.

  Stichting REUR mak zuch stark veur de Drèentstaolige meziekcultuur in de bredte en brengt daormet de ansluting tot staand van het Nedersaksisch en Drèents bij aandere (inter-)nationale minderheidstaolen.

  De officiële release Ienvold van Emile

  Vrijdag verschijnt de nieuwe single ‘IENVOLD’ van Emile! De officiële release vind plaats via de bekende streamingdiensten.

  Vorig jaar deed Emile mee aan het Drèents LiedtiesFestival 2022, met het nummer ‘IENVOLD’. Het nummer werd door zijn familie, vrienden en collega’s goed ontvangen. Daarom besloot hij dit nummer op te nemen bij Studio Fonique in Hoogeveen. Ook dit jaar wist hij weer de finale te bereiken met het nummer ‘Argens underweg’.

  IENVOLD

  Het nummer is vanaf 16 juni 2023 te beluisteren op alle muziek streamingdiensten en wordt hopelijk ook opgepikt door de regionale radiozenders. Er zijn nog plannen om een muziekvideo uit te brengen van het lied.

  Het is een onbezorgd en zomers lied dat gaat over het genieten van de kleine en eenvoudige dingen in het leven. Genieten van de zon die schijnt of het ruizen van de bomen. Emile bezingt het allemaal in IENVOLD.

  Drèents Liedtiesfestival

  Het Drèents Liedtiesfestival wordt organiseerd deur de Stichting REUR. Dit songfestival zörgt der veur dat der een brieder anbod komp van neie Drèentstaolige kwaliteitsmeziek.

  Stichting REUR mak zuch stark veur de Drèentstaolige meziekcultuur in de bredte en brengt daormet de ansluting tot staand van het Nedersaksisch en Drèents bij aandere (inter-)nationale minderheidstaolen.

  Succesvolle studiedag LT Nedersaksisch op festival Mañana Mañana

  Vrijdag 9 juni werd de tweede studiedag van onderwijsbelangenvereniging Levende Talen Nedersaksisch gehouden. Op deze dag konden docenten, vertegenwoordigers van streektaalorganisaties en verdere geïnteresseerden op verschillende manieren actief aan de slag met ideeën voor streektaalonderwijs.

  sfeerimpressie studiedag

  belang van streektaalonderwijs

  Vice-voorzitter Amber Tieck heette de aanwezigen welkom, waarna verschillende gastsprekers vertelden over het belang van streektaalonderwijs. De streektalen, waaronder het Nedersaksisch, staan onder druk, vertelde bijzonder hoogleraar Nedersaksisch Martijn Wieling van de Rijksuniversiteit Groningen. Ouders geven het weinig door aan hun kinderen, door de veronderstelling dat de streektaal hen niets brengt. Maar zo’n 20% van de Nederlanders weet dat het Nedersaksisch een erkende minderheidstaal is die geen verbasterd Nederlands is, maar een eigen oorsprong kent. Wieling vertelde verder over de onderzoeks- en onderwijsinitiatieven in Groningen, waarbij het doorgeven van het Gronings van oud naar jong centraal staat. De app en het lespakket Van Old Noar Jong zijn uit dit onderzoek voortgekomen.

  impuls en lespakket

  Na Wieling was Mañana Mañana-organisator Gijs Jolink aan de beurt. Met zijn bedrijf De Feestfabriek/Alles Komt Goed BV wil hij de streektaal een impuls geven. Dat de belangenvereniging Levende Talen Nedersaksisch deze dag een plek kreeg op het festival is hier een voorbeeld van. Verder bracht De Feestfabriek al twee Achterhoekse voorleesboeken uit. Ook heeft de Groningse app nu een Achterhoekse variant door de inspanningen van De Feestfabriek: Van Old Naor Jong, waar ook een lespakket speciaal voor 10 lessen streektaal bij hoort.

  workshops

  Na het plenaire deel gingen de deelnemers zelf aan de slag: een schrijfles van Else Klomps, schrijfster van (Achterhoekse) kinderverhalen, leverde mooie verhalen voor in de les op. Arja Olthof van het Drentse Huus van de Taol liet aan de hand van oud en nieuw ontwikkeld materiaal voorbeelden zien van streektaalonderwijs. In de workshop werden de deelnemers uitgedaagd een onderdeel van de escaperoom te ontcijferen. De workshop Streektaal in het MBO werd door docent Lienke Eenink van het Graafschap College in Doetinchem gepresenteerd. Zij is één van de ontwikkelaars van het zakboekje ‘Eerste hulp bi-j plat praoten’ voor zorgmedewerkers, samen met streektaalorganisatie ECAL. Jordi Jager van NHL/Stenden Hogeschool gaf een demonstratie van het materiaal op onderwijsplatform www.digitaol.nl, een manier om zaakvakken in de streektaal aan te bieden.

  Foto: Bram Olde Wieverink / Levende Talen Nedersaksisch

  geslaagde studiedag.

  De studiedag bood de aanwezigen nieuwe inspiratie over streektaalonderwijs en ideeën voor het aanbieden van streektaal in de les. De organisatie kijkt terug op een geslaagde studiedag.

  Levende Talen Nedersaksisch is onderdeel van de Vereniging van Leraren in Levende Talen (VLLT), de belangenvereniging voor leraren in het talenonderwijs in Nederland. LT Nedersaksisch stimuleert het gebruik van streektaal in de les, door laagdrempelige activiteiten te organiseren, gastlessen te geven en lezingen te verzorgen. Op www.ltnedersaksisch.nl zorgt LT Nedersaksisch voor een platform met bestaand materiaal en korte lijnen met organisaties die lesmateriaal in de streektaal (willen) ontwikkelen.

  ‘Tot De Zun Uutgiet’ van Lisa Harms, winnares Drèents Liedtiesfestival 2023

  Lisa Harms (26) heeft met haar ontroerende liedje ‘Tot De Zun Uutgiet’ het Drèents Liedtiesfestival van Stichting REUR gewonnen. Daarmee plaatst ze zich ook meteen voor het Regio Songfestival in Utrecht als afvaardiging van de provincie Drenthe en ze mag naar Italië om daar het Nedersaksisch te vertegenwoordigen op het Europees Songfestival voor Minderheidstalen dat plaatsvindt op het SUNS Europe Festival.

  “Dit is een liedje die wil je heel vaak voor de eerste keer wil horen, het is betoverend mooi”.

  Jurylid Iris Kroes

  Persoonlijk nummer

  Lisa over haar winnende lied: Het nummer ‘Tot De Zun Uutgiet’, is een heel persoonlijk nummer. “Het gaat (voor mij) over mijn vader. Hij is plotseling overleden toen ik tien jaar was. Dit was een donkere periode in mijn leven maar het gaat nu weer stukken beter gelukkig. Ik heb het een plekje kunnen geven, maar vergeten doe je het nooit. In het liedje zit de zin “Het mooie an joe missen, is da’k je nooit vergeet” en dat vat denk ik alles samen. Ik hoop dat iedereen die iemand mist, zich kan vinden in dit bijzondere liedje en er kracht uit kan halen”.

  “Ik kwam in contact met Roy Keuter. We hebben nummers uitgewisseld en daarna ben ik bij hem thuis geweest. Daar heb ik Roy mijn levensverhaal verteld. Daarna zijn Roy, Dennis Hendriks en ik gaan schrijven en een paar uur later stond ‘Tot De Zun Uutgiet’ op papier. Vervolgens haakte ook Rowdy Prins aan en zijn we de studio ingedoken. Daar gebeurde iets magisch. De melodie van het liedje was er vrijwel meteen en ‘Tot De Zun Uutgiet’ was geboren. Toen ik de demo aan mijn moeder lied horen moest ze huilen”, aldus Lisa.

  De kracht van het lied zit in de breekbare stem en oprechte emotie die Lisa in het nummer legt. De trompetsolo, die Lisa zelf speelt, maakt het nummer bovendien bijzonder en uniek. “Ik speel mijn hele leven al trompet en dus we wisten meteen dat dit instrument onderdeel zou worden van het nummer”.

  single en videoclip

  9 juni komt de single officieel uit. En als kers op de taart zal eveneens de videoclip die Lisa heeft gewonnen uitkomen. Deze wordt eind juni verwacht te verschijnen.

  • Zang: Lisa Harms
  • Tekst: Roy keuter, Dennis Hendriks, Rowdy Prins
  • Muziek: Roy Keuter, Dennis Hendriks, Rowdy Prins

  Foto: Crissa Michelle Photography Hoes ontwerp: William Bossong

  Drèents Liedtiesfestival

  Het Drèents Liedtiesfestival wordt organiseerd deur de Stichting REUR. Dit songfestival zörgt der veur dat der een brieder anbod komp van neie Drèentstaolige kwaliteitsmeziek.

  Stichting REUR mak zuch stark veur de Drèentstaolige meziekcultuur in de bredte en brengt daormet de ansluting tot staand van het Nedersaksisch en Drèents bij aandere (inter-)nationale minderheidstaolen.

  Byienkomst oer diversiteit en ynklusy yn Fryslân op 22 juny yn Tresoar

  Wat it slavernijferline no mei ús docht. Byienkomst oer diversiteit en ynklusy yn Fryslân

  We meie op 1 july dan wol betinke dat it 150 jier lyn is dat Nederlân de slavernij yn de eardere koloanjes ôfskafte, mar hoe wurket dat ferline noch altyd troch yn ús maatskippij? Oer dy fraach organisearret Tresoar op tongersdei 22 juny in temajûn, yn gearwurking mei opinyblêd De Moanne en FryslânDOK, dokumintêreplatfoarm fan Omrop Fryslân. Op dizze jûn wolle we ûndersykje hoe ynklusyf de Fryske maatskippij no echt is. Wurket it slavernijferline noch altyd troch yn ús hâlden en dragen ten opsichte fan minsken mei in ôfkomst fan de eardere wingewesten?

  (ûn)lykwurdigens

  De Moanne ferskynt healwei juny mei in edysje dy’t folslein yn it teken stiet fan dit tema ûnder de paraplu fan (ûn)lykwurdigens. Yn dizze edysje lêst ûnder mear in grut artikel mei in fraachpetear mei Jaleesa Schiphorst, wichtich adfiseur foar de Pier21-foarstelling Un dia nobo – Wan nyun dey – In nije dei en bestjoerslid Comité 30 juni / 1 juli Fryslân.

  Jaleesa Schiphorst is ien fan de gasten op 22 juny. (Byld: omslach Moanne, foto: Linus Harms) 

  slavernijferline yn Fryslân

  FryslânDOK stjoert ein juny twa ôfleverings út wêryn’t sjoen wurdt nei de trochwurking fan it slavernijferline yn Fryslân. By de slavehannel tinke we gau oan VOC en WIC en ‘dus’ oan Amsterdam, mar ek yn Fryslân wennen keaplju dy’t oandielen hienen yn plantaazjes mei slavenarbeid, of seelju dy’t meiwurken oan it transport fan minsken of guod fan dizze plantaazjes. FryslânDOK praat mei ynwenners fan ús provinsje dy’t woartels ha yn dizze histoarje oer wat sa’n ferline noch altyd mei har docht. Boppedat sjogge de programmamakkers hoe’t de ekonoamyske machtsbasis dy’t yn de koloniale tiid lein waard, noch altyd hannels-ûngelikensens yn stân hâldt – wat bygelyks sichtber is yn it bakje kofje dat wy alle dagen drinke en dat noch altyd in produkt is fan ûnearlike hannel.


  Byienkomst oer diversiteit en ynklusy yn Fryslân

  Yn kafee De Gouden Leeuw fan Tresoar sjogge en harkje we nei dizze ferhalen en prate dêr fierder oer. De makkers fan De Moanne en FryslânDOK skowe oan, tegearre mei gasten dy’t yn harren ferhalen foarkomme, wêrûnder Jaleesa Schiphorst. Mei har en oaren prate we oer de hâlding dy’t de maatskippij oannimt ten opsichte fan dit tema en hoe’t de media hjir in rol yn spile ha en yn spylje kinne.

  De byienkomst begjint om 20:00 oere en is fergees by te wenjen. Wol freegje we dy om in plak te reservearejen yn ferbân mei de beskikberheid. Reservearje kin hjir.

  Marianne Veenstra uit Coevorden komt met een nieuwe single ‘Geef het even wat tied’.

  Marianne Veenstra uit Coevorden komt met een nieuwe single ‘Geef het even wat tied’.De 36-jarige vrachtwagenchauffeuse die begin van het jaar nog te zien was in het televisieprogramma ‘Meiden die rijden scoorde wederom hoog met haar inzending tijdens het Drèents Liedtiesfestival, dat op 18 mei 2023 plaatsvond.

  Met het prachtige nummer ‘Geef het even wat tied’ kon ze rekenen op de hoogste waardering van de Drentse jury en eindigde ze met een 3e plaats in het algehele klassement.

  ‘Geef het even wat tied’ is een krachtige rockballad waarin ze haar persoonlijke strijd van de afgelopen maanden in muziek heeft weten te vatten. De waardering die zij ontving kon dan ook niet iets anders leiden dan dat deze single opgenomen en uitgebracht zou worden. ‘Geef het even wat tied’ is een absoluut Drents pareltje dat je raakt.

  Drèents Liedtiesfestival

  Het Drèents Liedtiesfestival wordt organiseerd deur de Stichting REUR. Dit songfestival zörgt der veur dat der een brieder anbod komp van neie Drèentstaolige kwaliteitsmeziek.

  Stichting REUR mak zuch stark veur de Drèentstaolige meziekcultuur in de bredte en brengt daormet de ansluting tot staand van het Nedersaksisch en Drèents bij aandere (inter-)nationale minderheidstaolen.